Projekt i Sälen

Triol finansierar projekt i Sälen

Med hjälp av Triols byggnadskreditiv pågår nu byggnationen av 21 st fritidshus i BRF-form i Berga, Malung-Sälen kommun. Husen består av 34 kvm Boyta samt 9,9 kvm som består av ett loft. Samtliga enheter är uppförda i samma standard. Husen innehåller fyra bäddar tillsammans med allrum, kök, dusch och WC. 

Projektet är beläget intill skidspår och flertalet naturupplevelser, vilket lockade många intressenter och resulterade i en 100% försäljningsgrad innan byggstart.

Bakom projektet står personer med relevant erfarenhet med ett etablerat byggbolag i egen regi. Enheterna som nu uppförs är prisvärda och har en hög standard. 

En bild på det färdiga projektet

Omdöme från låntagare: " Som exploatör startade vi tidigt med att söka finansiär för byggkreditivet. Vi hade förmånen att få välja mellan fem riskkapitalister inför vårt projekt. Denna samarbetspartner ska vara både bollplank samt ge oss rätt förutsättningar ekonomiskt. 

Triol Kapital hade de kriterier som vi eftersökte. De besitter professionalism, erfarenhet och framförallt sunt förnuft. Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta vårt samarbete med Triol Kapital, inför vårt nästkommande projekt." 

Låntagaren är den nybildade bostadsrättsföreningen. Föreningen har innan byggstart förvärvat fastigheten där byggnation nu pågår. Fastigheten har i sin tur pantsatts från botten som säkerhet för det byggnadskreditiv som finansierar byggnationen.

Genom Triols partnerskap med JWK kunde projektutvecklaren anlita en part för all administration kring projektet, vilket möjliggjort att utvecklaren kunnat lägga mer fokus på byggnationen och mindre på det administrativa arbetet. Samarbetet inkluderar allt från rådgivning, framtagande av kostnadskalkyl och bokföring. Upplägget har visat sig vara väldigt gynnsamt då Triol genom partnerskapet med JWK kan erbjuda en helhetslösning för utvecklare som driver BRF-projekt. 

Behöver du finansiering?