Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras hos oss är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar all insamling av personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du vår personuppgiftsansvarige. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta vår personuppgiftsansvarige. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig
Namn: Claes Ulfsparre (personuppgiftsombud)
Telefon: 08-716 10 11
E-post: claes@triolkapital.se

Triol Kapital AB (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 559259-9251
Birger Jarlsgatan 20
114 34 Stockholm

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enlighet med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.