Vår målsättning är att vara den snabbaste och enklaste långivaren på marknaden. Genom korta beslutsvägar och enkla dialoger kan vi på kort tid ge en offert för ditt nästa projekt.

Ett projekt är komplext och många steg skall hanteras innan byggnationen kan påbörjas. Vi vet att en sak som finansiering tar upp stor tid när fokus bör ligga på bygglov, upphandling och projektering. Vi vill att finansiering skall vara enkelt, tryggt och det skall hanteras skyndsamt. Av denna anledning har vi skapat en kort guide över vilken information som krävs för att vi skall kunna lämna ett kreditbeslut med kort varsel.

Projektinformation:

  • Grundläggande information (fastighetsbeteckning, syfte, geografisk placering etc.)
  • Projektkalkyl och tidplan
  • Värdering på fastigheten
  • Ägarstruktur och referensprojekt

Krediten:

  • Syftet med krediten
  • Lånebelopp
  • Löptid
  • Erbjudna säkerheter (fastighetspant, borgensåtagande, aktiepant, pantsättning av revers)

 

Nybyggda hus i en skog

Fler nyheter

09 juni 2022

Reflektioner från transaktionschef Lottie Löfs kursvecka i Kroatien

Vår transaktionschef Lottie Löf är tillbaka på kontoret efter en kursvecka i Kroatien. Kursen hålls årligen av två värderingsbyråer med syfte att utbyta kunskap om fastighetsbranschen och rådande marknadsläge.
02 juni 2022

Nu erbjuder vi även fastighetslån hos Triol Kapital

I takt med att bankerna stramar åt sin utlåning är vi på Triol Kapital stolta över att kunna berätta att vi nu även erbjuder långfristiga fastighetslån