Vår målsättning är att vara den snabbaste och enklaste långivaren på marknaden. Genom korta beslutsvägar och enkla dialoger kan vi på kort tid ge en offert för ditt nästa projekt.

Ett projekt är komplext och många steg skall hanteras innan byggnationen kan påbörjas. Vi vet att en sak som finansiering tar upp stor tid när fokus bör ligga på bygglov, upphandling och projektering. Vi vill att finansiering skall vara enkelt, tryggt och det skall hanteras skyndsamt. Av denna anledning har vi skapat en kort guide över vilken information som krävs för att vi skall kunna lämna ett kreditbeslut med kort varsel.

Projektinformation:

  • Grundläggande information (fastighetsbeteckning, syfte, geografisk placering etc.)
  • Projektkalkyl och tidplan
  • Värdering på fastigheten
  • Ägarstruktur och referensprojekt

Krediten:

  • Syftet med krediten
  • Lånebelopp
  • Löptid
  • Erbjudna säkerheter (fastighetspant, borgensåtagande, aktiepant, pantsättning av revers)

 

Nybyggda hus i en skog

Fler nyheter

17 december 2021

Årskrönika 2021 av VD Hjalmar Sigurdarson

Idén till Triol växte fram i december 2019 genom att jag, Claes Ulfsparre och Lottie Löf hade en känsla av att den interna hanteringen, kreditprocessen och beslutsvägarna vi tvingats leva med var överdrivet krångliga.
14 december 2021

BRF Berga Fritidsby står redo för inflyttning – ett samarbete utöver det vanliga

Ett spännande projekt som varit högt efterfrågat bland köpare.