Vår målsättning är att vara den snabbaste och enklaste långivaren på marknaden. Genom korta beslutsvägar och enkla dialoger kan vi på kort tid ge en offert för ditt nästa projekt.

Ett projekt är komplext och många steg skall hanteras innan byggnationen kan påbörjas. Vi vet att en sak som finansiering tar upp stor tid när fokus bör ligga på bygglov, upphandling och projektering. Vi vill att finansiering skall vara enkelt, tryggt och det skall hanteras skyndsamt. Av denna anledning har vi skapat en kort guide över vilken information som krävs för att vi skall kunna lämna ett kreditbeslut med kort varsel.

Projektinformation:

  • Grundläggande information (fastighetsbeteckning, syfte, geografisk placering etc.)
  • Projektkalkyl och tidplan
  • Värdering på fastigheten
  • Ägarstruktur och referensprojekt

Krediten:

  • Syftet med krediten
  • Lånebelopp
  • Löptid
  • Erbjudna säkerheter (fastighetspant, borgensåtagande, aktiepant, pantsättning av revers)

 

Nybyggda hus i en skog

Fler nyheter

17 augusti 2021

Intervju med vår Transaktionschef Lottie Löf

Sista steget i vår intervjuserie är en intervju med vår transaktionschef Lottie Löf.
02 augusti 2021

Intervju med Mikael Issa, Partner på JWK Redovisning

Samarbetet mellan Triol och JWK ger låntagare en prioriterad service inom ekonomi och administration av nya projekt.  Läs vår intervju med Mikael Issa, expert inom den administrativa processen kring bostadsutveckling.Vad gör ni på JWK och vad är din ro...