Värderingsmännen Christer Mebius och Jan Petterson tror att marknaden kommer att ändras i närtid när fler bostadsutvecklare väljer att bygga mindre flerstadsbostäder/villor till lägre priser för att locka förstagångsköpare

Triol har suttit ned med värderingsmännen Christer Mebius och Jan Persson från Jaeger & Json och diskuterat bostadsmarknaden i dagsläget.

Enligt boverket så har det skett en ökning av nybyggda bostäder på marknaden på senare år, trots detta så uppger personer som är nya på bostadsmarknaden att det är svårt att tillgodose sitt bostadsbehov. Särskilt unga, studenter och nyanlända men även personer med funktionsnedsättningar och äldre personer upplever svårigheter när de har behov av att byta eller köpa bostad. 

Mebius och Persson tror att detta beror på att många bostadsutvecklare i dagsläget fokuserar på att bygga bostäder som är riktade till personer som har hunnit skapa sig en bostadskarriär. 

Segmentet av unga och/eller låginkomsttagare som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden på grund av de höga priserna i dagsläget upptar en stor del av marknaden. Trots detta så byggs det alldeles för lite bostäder som “vanliga” människor har råd med. Detta tror Mebius och Persson beror på att bostadsutvecklare tänker kortsiktigt och fokuserar på vinstmarginalen kring uppbyggnad och försäljning istället för att fokusera på att tillgodose de behov som finns på marknaden. 

Vad skulle hända ifall fler bostadsutvecklare fokuserade på att tillgodose behovet av mindre och billigare bostäder för att skapa fler chanser för människor att ta sig in på marknaden? Mebius och Persson tror att detta är den mest hållbara lösningen för det ska vara så lönsamt som möjligt för bostadsutvecklare på lång sikt. Exploatörer bör fokusera mindre på den kortsiktiga vinsten och mer på att tillgodose behovet på marknaden för att skapa långsiktig vinst samt uppskattning. 

En bild på flera hus

“Vi har inte bostäder till de som driver Sverige framåt”

Bostadspriserna i dagsläget gör det svårt för unga att köpa sin första bostad utan ekonomisk stöd från föräldrar eller utomstående. Enligt boverket så bidrar flera faktorer till detta, ungdomar och unga vuxna har ofta en oregelbunden inkomst till följd av studier, tillfälliga anställningar samt arbetslöshet. Många unga söker sig till andra eller tredjehands marknader vilket bidrar till brist på referenser eller egen bostad att byta med när det gäller förstahandskontrakt.

Bostadsmarknaden är idag anpassad efter de personer som redan hunnit göra bostadskarriär och kan finansiera nya bostäder med vinsten av deras befintliga bostäder. 

En satsning på mindre och billigare bostadsprojekt skulle ge fler ungdomar och unga vuxna en chans att ta sig in på bostadsmarknaden.

Bilden visar tre fastigheter

Marknaden och framtiden

Mebius och Persson förutspår att marknaden kommer att ändras inom snar framtid. Inte bara kommer marknaden att bli mer jämställd när fler exploatörer börjar bygga mindre och billigare bostäder utan de tror även att det kan komma en dipp när pandemins påverkan på marknaden börjar dvala.

Det är ingen hemlighet att många svenskar har investerat i fritidshus under pandemin när begreppet “Hemester” har blivit den nya semestern, men vad händer när vi kan resa utomlands som vanligt igen? Kommer vi vara lika inställda på att spendera semestern lokalt eller kommer svenskarnas resemönster gå tillbaka till det “Normala”? Vad händer med alla nyinköpta fritidshus då och hur kommer det att påverka marknaden?

Mebius och Persson tror att vi får vara inställda på en omställning från marknaden som vi har idag. 

Fler nyheter

17 augusti 2021

Intervju med vår Transaktionschef Lottie Löf

Sista steget i vår intervjuserie är en intervju med vår transaktionschef Lottie Löf.
02 augusti 2021

Intervju med Mikael Issa, Partner på JWK Redovisning

Samarbetet mellan Triol och JWK ger låntagare en prioriterad service inom ekonomi och administration av nya projekt.  Läs vår intervju med Mikael Issa, expert inom den administrativa processen kring bostadsutveckling.Vad gör ni på JWK och vad är din ro...