Starta fastighetsbolag med hjälp av Triol Kapital

Hur gör jag för att starta fastighetsbolag?

Många i Sverige drömmer om att starta fastighetsbolag. Bilden av att vara fastighetsutvecklare är positivt laddad, inte minst på grund av chansen att uppnå en god finansiell ställning genom att kunna leva på den passiva inkomsten och samtidigt hålla utkik efter nästa investeringsmöjlighet.

Men att starta ett fastighetsbolag och få det att fungera enligt den visionen är lättare sagt än gjort. För de allra flesta krävs det aggressivt sparande över en längre tid, ett gediget planeringsarbete och ett stort kontaktnät.

Det första steget för att starta fastighetsbolag är att hitta en fastighet som du vill köpa, och sedan bestämma dig. Många nybörjare på fastighetsmarknaden väljer att köpa ett flerbostadshus istället för ett enfamiljshus just för att underhållsarbetet tenderar att vara ungefär samma men att avkastningen blir desto högre med fler hyresgäster. Samtidigt innebär det då ett brantare kapitalbehov och en förmodligen en längre sparhorisont.

Fastighetens lämplighet bör också ställas mot hur marknaden ser ut vid köptillfället och några år framgent.

Förutsatt att man inte vill finansiera köpet helt själv är det därefter dags att vända sig till en finansiär, som Triol Kapital. Vi kan hjälpa till med allt från att starta själva bolaget, till analys av fastigheten till en solid plan för att finansiera förvärvet.

Vi bemöter våra klienter med högt säljfokus vilket innebär att finansieringen anpassas för varje enskilt projekts förutsättningar. Varje fastighetsförvärv har en unik karaktär och kräver att kapitalet anpassas därefter.

En bild på stålramar

Typ av finansiering för fastighetsbolag

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Typ av bostadsprojekt 

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Bilden visar armeringsjärn

Analys

Triol samlar in relevant information om ditt projekt och genomför en analys

Erbjudande

Efter analysen är genomförd erhåller du ett erbjudande om finansiering från oss

Avtal

Avtal signeras och utbetalning sker enligt villkoren i erbjudandet

Många fördelar med att starta fastighetsbolag

Om man lyckats med att starta ett fastighetsbolag och får det att generera en inkomst så har man mycket vunnet. Bland annat har man då en förutsägbar inkomst, från hyresintäkterna, förutsatt att boende sköter sig.

Man har också en relativt god överblick över sina kostnader, om man har gjort efterforskningen ordentligt vill säga. Investeringen är också långsiktig och tillåter att man sedan skalar upp satsningen och eventuell söker att göra fler fastighetsförvärv.

För att få hjälp med de mer komplexa delarna av att starta ett fastighetsbolag kan Triol Kapital fungera som en viktig partner. Vi har själva erfarenhet av flera lyckade fastighetsprojekt och vet vad som krävs för att komma in på marknaden på rätt sätt.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig starta fastighetsbolag.

Hitta hit

Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se