Starta fastighetsbolag med hjälp av Triol Kapital

Det behövs fler bostäder i Sverige. Vårt bidrag är enkla lån till företag (ej privatpersoner) som planerar och bygger bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Hur gör jag för att starta fastighetsbolag?

Många i Sverige drömmer om att starta fastighetsbolag. Bilden av att vara fastighetsutvecklare är positivt laddad, inte minst på grund av chansen att uppnå en god finansiell ställning genom att kunna leva på den passiva inkomsten och samtidigt hålla utkik efter nästa investeringsmöjlighet.

Men att starta ett fastighetsbolag och få det att fungera enligt den visionen är lättare sagt än gjort. För de allra flesta krävs det aggressivt sparande över en längre tid, ett gediget planeringsarbete och ett stort kontaktnät.

Det första steget för att starta fastighetsbolag är att hitta en fastighet som du vill köpa, och sedan bestämma dig. Många nybörjare på fastighetsmarknaden väljer att köpa ett flerbostadshus istället för ett enfamiljshus just för att underhållsarbetet tenderar att vara ungefär samma men att avkastningen blir desto högre med fler hyresgäster. Samtidigt innebär det då ett brantare kapitalbehov och en förmodligen en längre sparhorisont.

Fastighetens lämplighet bör också ställas mot hur marknaden ser ut vid köptillfället och några år framgent.

Förutsatt att man inte vill finansiera köpet helt själv är det därefter dags att vända sig till en finansiär, som Triol Kapital. Vi kan hjälpa till med allt från att starta själva bolaget, till analys av fastigheten till en solid plan för att finansiera förvärvet.

Vi bemöter våra klienter med högt säljfokus vilket innebär att finansieringen anpassas för varje enskilt projekts förutsättningar. Varje fastighetsförvärv har en unik karaktär och kräver att kapitalet anpassas därefter.

Kontakta oss

Typ av finansiering för fastighetsbolag.

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Förvärvslån

Fastighetslån

Vill du köpa fastighet och starta fastighetsbolag? Vi hjälper dig!

Triol Kapital är en partner för företag som vill köpa fastighet och starta fastighetsbolag. Vi ser behovet av fler bostäder i Sverige och är engagerade i att stödja företag som planerar och bygger bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter med våra lån.

Att starta ett fastighetsbolag kan vara en väg till finansiell framgång med möjligheten till passiva inkomster och nya investeringsmöjligheter. Men det är en resa som kräver aggressivt sparande, noggrann planering och ett brett kontaktnät. Det första steget? Att köpa fastighet.

Om du är en nybörjare på fastighetsmarknaden kan ett flerbostadshus vara ett bra ställe att starta, trots att det kan innebära ett större kapitalbehov. Fastighetens lämplighet och den aktuella marknaden är också viktiga överväganden.

Och här kommer vi in. Som finansiär kan Triol Kapital hjälpa dig att navigera genom denna process. Vi kan erbjuda dig en helhetslösning som innebär allt från att starta fastighetsbolag till att analysera fastigheten och skapa en solid plan för att finansiera förvärvet.

Vår finansiering av fastighetsbolag är anpassad för varje unikt projekt. Vi förstår att varje fastighetsförvärv har sin egen karaktär och kräver en skräddarsydd finansieringslösning. Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling, inklusive markförvärv, byggnadskreditiv, brygglån, förvärvslån och fastighetslån.

Med Triol Kapital vid din sida, kommer du att ha stödet och expertisen för att köpa fastighet och starta ditt fastighetsbolag. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig.

Intresserad av starta fastighetsbolag?

Klicka här