Ansökan

Vi söker kreditchef

Om Triol

Triol är ett registrerat finansiellt institut som genom dotterbolag bedriver kreditverksamhet med inriktning på fastighetslån. Bolaget, verksamt sedan 2020, har etablerat sig med höga målsättningar att bli en erkänd och heltäckande aktör inom fastighetsfinansiering. Under 2023 har Triol arbetat med framtagandet av ett nytt varumärke, ”Bostadskreditfonden”, som kommer att lanseras under 2024 och inriktas på bostadsutveckling. Med detta nya varumärke, tillsammans med den befintliga utlåningen i dotterbolag, skapas en heltäckande produktportfölj för Triol, vilket positionerar bolaget som en komplett och mångsidig aktör inom fastighetsfinansiering.

Allmänt om rollen

Du får möjligheten att arbeta inom ett område som har hög prioritet hos oss, i samarbete med erfarna och trevliga kollegor. Du kommer till ett bolag som är i en stark tillväxtfas där kreditchefsrollen kommer spela en nyckelroll i att säkerställa att bolaget har en likriktad, hållbar och uppdaterad kredithantering, med fokus på flera områden inkluderat det nya varumärket med inriktning på bostadsbyggande i Sverige. Utöver att ansvara för kvalité och lönsamhetsutveckling vid kreditgivning kommer du också att ha ansvaret för att leda kreditkommittén samt etablera policys och instruktioner. Tillsammans med verksamheten kommer du vidare att utveckla strategier för kreditaktiviteter och ta fram beslutsunderlag för fastställande av vår kreditriskstrategi. Du kommer att arbeta med löpande tillsyn och se till att kreditprocessen är väldokumenterad samt förenlig med interna policys, lagstiftning och branschpraxis.

Dina arbetsuppgifter inkluderar:

 • Ledning av kreditbedömningen i kreditkommittén.
 • Dokumentering av kreditbeslut.
 • Föredragande av krediter i kreditutskottet/styrelsen.
 • Fungera som bollplank för analytiker och aktivt delta i kreditprocessen.
 • Uppföljning av efterlevnad av interna riktlinjer och policys för kreditgivning.
 • Utveckling av processer och implementering av strukturer, policys och regelverk.
 • Utbildning av organisationen och skapande av en tydlig förståelse för kreditgivning.
 • Uppföljning och analys av portföljen genom användning av bevakningslistor, riskklassificeringsmodeller m.m., samt bidragande till ökad medvetenhet och kvalitet.
 • Delaktighet i utvecklingen av kommande systemstöd.
 • Gemensamt ansvar med CFO för årlig rapportering till FI.
 • Utveckling av mallar för kreditdokumentation och interna kalkyler för analysstadiet.
 • Hålla dig uppdaterad om trender, utveckling och framtid inom fastighets- och kreditbranschen.
 • Kontinuerlig uppdatering om lagar, regelverk, processer och rutiner för kreditaffären, samt proaktiv övervakning, information och säkerställande av god kvalitet i implementeringen av dessa.

Din profil

Vi söker dig med en högskoleexamen och relevant arbetslivserfarenhet inom kreditgivning. Det är meriterande om du har erfarenhet inom olika områden såsom finans, ekonomi och fastigheter. För att lyckas hos oss är det viktigt att du är driven, självständig och strukturerad. Du bör vara orädd, nyfiken och handlingskraftig.

Har du några frågor kontakta ansvarig för rekrytering nedan.

Ansökan kreditchef

Vi ser oss som en del av lösningen till att fler fastigheter kan byggas och förvaltas. Bli det du med.