Vi möjliggör fler byggstarter och fler slutförda projekt 

Hur arbetar vi?

Vårt uppdrag är att hjälpa klienten till fler lyckade uppdrag. Genom att arbeta nära, fokuserat och anpassat kan vi förstå klientens specifika behov och anpassa finansieringen därefter.

Vi som står bakom bolaget har lång erfarenhet inom bank och av kreditgivning inom fastighetsutveckling, där vi finansierat 10-tals projekt till ett värde av flera hundra miljoner. Detta har gett oss en insikt i vilka svårigheter projektutvecklare stöter på i sina dialoger med storbankerna men även med mindre kreditmarknadsbolag.

Vår ambition är att genom enkla, kreativa och ärliga dialoger kunna erbjuda marknadsmässiga villkor och bättre service till våra klienter.

Personerna bakom bolaget har flera egna lyckade fastighetsprojekt vilket ökar förståelsen för de problem som kan uppstå i utveckling både avseende byggnation men även yttre faktorer som inte går att påverka eller förutse.

Triol Kapital AB

Historien bakom bolaget

Januari 2020

Idén om Triol 

Affärsidén om att erbjuda säkerställda krediter till svenska bostadsutvecklare inom Sverige föds.

 

Juni 2020

Anmälan om registrering hos Finansinspektionen 

Triol Kapital AB lämnar in en anmälan om registrering som annan finansiell verksamhet till Finansinspektionen

September 2020

Godkänd registrering hos FI

Triol Kapital AB blir registrerade hos finansinspektionen som finansiellt institut och godkänns att bedriva övrig finansiell verksamhet inom Sverige.

Medarbetare

Hjalmar Sigurdarson

VD & Partner

Lottie Löf

Transaktionschef & Partner

Claes Ulfsparre

Finanschef & Partner

Hampus Norman

Kreditanalytiker

Kontakt

Hitta hit

Birger Jarlsgatan 20

114 34 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se