Målet är inte att bli störst, utan bäst.

Vision och affärsidé.

Vår vision är att vara en del av lösningen till att fler fastigheter kan byggas och förvaltas. Lösningen ligger i vår affärsidé där vi med fokus på den personliga relationen erbjuder en okonstlad och säker finansiering till företag som vill belåna befintliga fastigheter eller uppföra nya.

Kontakta oss här.

Triol Kapital.

Vi som står bakom Triol Kapital har lång erfarenhet av bankväsendet och kreditgivning inom fastighetsutveckling. Bolaget är ägarlett och tillsammans har vi finansierat projekt som motsvarar värden på flera miljarder svenska kronor.

Det har gett oss ovärderliga insikter om vilka svårigheter som projektutvecklare och fastighetsägare stöter på i dialog med storbanker och kreditmarknadsbolag.

Vi värdesätter den personliga relationen och finns med som en trygg partner genom hela processen. Säger vi A, så får man A.

Vi som jobbar på Triol.

 

Byggnadskreditiv

Vi firar fyra år!

Tiden går snabbt när man har roligt… I juni 2024 firar vi att det är fyra år sedan Triol Kapital bildades. I samband med det släpper vi en intervju med de tre grundarna Lottie Löf, Hjalmar Sigurdarson och Claes Ulfsparre där de ärligt och transparent berättar kring starten och hur idén uppkom.

Okonstlat

Vi gör en komplicerad process enklare med välgrundade beslut och snabba besked.

Kreativt

Komplexa affärer utmanar oss och vi gillar att hitta lösningar där andra ser problem.

Genomtänkt

Skräddarsydda helhetslösningar – från förvärv till slutplacering. Utan långdragna processer.

Vår historia