Målet är inte att bli störst, utan bäst.

Vision och affärsidé.

Vår vision är att vara en del av lösningen till att fler fastigheter kan byggas och förvaltas. Lösningen ligger i vår affärsidé där vi med fokus på den personliga relationen erbjuder en okonstlad och säker finansiering till företag som vill belåna befintliga fastigheter eller uppföra nya.

Kontakta oss här.

Triol Kapital.

Vi som står bakom Triol Kapital har lång erfarenhet av bankväsendet och kreditgivning inom fastighetsutveckling. Bolaget är ägarlett och tillsammans har vi finansierat projekt som motsvarar värden på flera miljarder svenska kronor.

Det har gett oss ovärderliga insikter om vilka svårigheter som projektutvecklare och fastighetsägare stöter på i dialog med storbanker och kreditmarknadsbolag.

Vi värdesätter den personliga relationen och finns med som en trygg partner genom hela processen. Säger vi A, så får man A.

Vi som jobbar på Triol.

 

Byggnadskreditiv

Okonstlat

Vi gör en komplicerad process enklare med välgrundade beslut och snabba besked.

Kreativt

Komplexa affärer utmanar oss och vi gillar att hitta lösningar där andra ser problem.

Genomtänkt

Skräddarsydda helhetslösningar – från förvärv till slutplacering. Utan långdragna processer.

Vår historia