Nyheter från Triol.

Byggnadskreditiv
19 maj 2023

Triol Kapital ger ut byggnadskreditiv genom partnerskap.

Nyligen beviljade vi ett byggnadskreditiv på 100 miljoner kronor för ett byggprojekt i en av Mellansveriges största städer. För ett år sedan hade detta knappt väckt något intresse. Men dagens marknadssituation har gjort byggnadskreditiv alltmer sällsynta.

16 maj 2023

Triols samarbete med Bolevo skapar möjligheter.

Trots marknadsläget mottar både vi på Triol Kapital och vår samarbetspartner Bolevo attraktiva förfrågningar angående nyproducerade bostadsrätter. Vi träffade Roberth Wallin som är en av grundarna av Bolevo för att fråga honom om hans syn på efterfrågan av deras tjänster i en påverkad marknad.

Brygglån Fastighetslån
25 april 2023

Ökad efterfrågan på kombinerade brygglån och fastighetslån.

Vi har tidigare diskuterat behovet av att anpassa fastighetsbranschen till den nya verkligheten och den förändring som krävs i hur vi bygger och finansierar fastigheter. Just nu märker vi en ökad efterfrågan på juniora lån för vår produkt brygglån och vi anar att denna förändring sker med anledning av marknadsläget och bankernas krav på låga belåningsgrader.

07 mars 2023

Vi måste vänja oss vid det nya normala

Nyligen arrangerades det årliga eventet Bostadsdagen av Fastighetsvärlden. Ett uppskattat event för hela branschens intressenter, allt från bostadsutvecklare och byggare till politiker, finansiärer och investerare.

20 januari 2023

Hur ska fastighetsbolagen lösa obligationsförfallen?

En stor del av Sveriges stora fastighetsbolag finansierar sig genom utställda obligationer. Obligationsmarknaden har genom åren fungerat bra, finansieringen har varit relativt billig och ofta ”icke säkerställd”. Fastighetsbolagen har främst använt kapitalet till att köpa och utveckla fastigheter.

12 januari 2023

Förändringar i bostadsrättslagen påverkar alla bostadsrättsföreningar

Den 1 januari 2023 trädde ett antal ändringar av bostadsrättslagen i kraft. Syftet är att stärka skyddet för den som äger eller köper en bostadsrätt och kommer att påverka alla bostadsrättsföreningar. Vi redogör kort för några av ändringarna.

Vi gör det smidigt att finansiera fastigheter och bostadsutveckling.