En bild på fastigheter

Vi finansierar Sveriges bostadsutvecklare

Vi ger ut lån för byggnation av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter.

Vår affärsidé är att erbjuda säkerställda krediter till svenska bostadsutvecklare med verksamhet i Sverige

Byggnadskreditiv, markförvärv eller brygglån?

Oavsett vilken typ av finansiering du behöver för ditt bostadsprojekt så kan vi hjälpa dig.

Vi hjälper svenska bostadsutvecklare att producera fler bostäder i Sverige genom att erbjuda enkla finansieringslösningar. Vår erfarenhet av både kreditgivning och fastighetsprojekt har lärt oss att olika kunder har olika behov. Därför tar vi oss an varje enskilt projekt med en flexibel och öppen inställning. Vi förstår vikten av en kreativ finansieringslösning.

Läs mer här

Bilden visar en murvägg
En bild på stockholmstad

Varför Triol Kapital?

Vi har möjlighet att ge snabbare besked än andra aktörer.

Erfarenheten från våra egna lyckade fastighetsprojekt använder vi på Triol Kapital för att snabbt kunna sätta oss in i klienters ärenden. Att kunna ge ett positivt kreditbeslut på kort varsel är bara en anledning till varför våra kunder väljer oss.

Läs mer här

Enkla

Vår ambition är att erbjuda en enkel, snabb och ärlig finansieringslösning för våra kunder.

Kreativa

Vi applicerar ett kreativt synsätt på varje enskild förfrågan för att hitta en optimal lösning.

Ärliga

Vi kommer alltid vara ärliga i vår kommunikation. 

En bild på projekt i Lindvallen
Nybyggda hus i en skog
En bild på fastigheter

Behöver du finansiering?