Vi finansierar Sveriges fastigheter.

Triol Kapital erbjuder finansieringslösningar till företag som förvaltar eller bygger fastigheter.

Kontakta oss

Vi är en del av lösningen till att fler fastigheter kan byggas och förvaltas.

Ambitionen är glasklar. Med den personliga relationen i fokus ska vi erbjuda marknadens smidigaste finansieringslösningar så att fler fastigheter kan byggas och förvaltas.

Läs mer här.

Fastighetsfinansiering

Fastighetslån

Frigör kapital genom att belåna en fastighet. Exempelvis för annat fastighetsköp eller för annan likviditetskrävande del av verksamheten.

Läs mer

Förvärvslån

Snabbt tillskott för fastighetsförvärv. Både för direkta fastighetsförvärv och fastighetsförvärv genom bolagsaffär.

Läs mer

Brygglån

Stärk likviditeten i väntan på en permanent lösning. Utmärkt för dig som vill starta upp ett projekt och behöver kapital snabbt och kortsiktigt.

Läs mer

Byggnadskreditiv

Skräddarsydda lösningar utifrån byggtakt och kapitalbehov till medelstora fastighetsutvecklare i Sverige.

Läs mer

Okonstlat

Vi gör en komplicerad process enklare med välgrundade beslut och snabba besked.

Kreativt

Komplexa affärer utmanar oss och vi gillar att hitta lösningar där andra ser problem.

Genomtänkt

Skräddarsydda helhetslösningar – från förvärv till slutplacering. Utan långdragna processer.

Okonstlat och genomtänkt. Snabbt och skräddarsytt.

Våra kunder älskar enkelheten och den snabba beslutsprocessen. Personligt och transparent. Vi har lång erfarenhet av bankväsendet och kreditgivning inom fastighetsutveckling.

Kontakta oss

Följ oss på LinkedIn för uppdateringar inom fastighetsfinansiering.

LinkedIn

Senaste från Triol Kapital.

03 oktober 2023

Triol Kapital rekryterar kreditanalytiker

Under 2023 har vår framgångsresa fortsatt och vi är glada över att presentera vår senaste rekrytering, Matilda Sörngård. Matilda har erfarenhet från Serafim Finans och en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och kommer att axla rollen som kreditanalytiker hos oss på Triol Kapital.

Artikel om hyresrätter
08 september 2023

Otrygg bostadsmarknad ökar betalningsviljan för hyresrätter

Ökad efterfrågan på nyproducerade hyresrätter, särskilt i populära områden, har skapat en gynnsam marknad för hyresprojekt. Fastighetsägare har haft svårt att höja hyrorna, medan stark efterfrågan har lett till höjda hyror på upp till 25% det senaste året. Detta beror delvis på osäkerheten på bostadsmarknaden och rädsla för högre räntor, vilket gör investeringar i hyresfastigheter mer attraktiva.

Byggnadskreditiv
19 maj 2023

Triol Kapital ger ut byggnadskreditiv genom partnerskap.

Nyligen beviljade vi ett byggnadskreditiv på 100 miljoner kronor för ett byggprojekt i en av Mellansveriges största städer. För ett år sedan hade detta knappt väckt något intresse. Men dagens marknadssituation har gjort byggnadskreditiv alltmer sällsynta.

16 maj 2023

Triols samarbete med Bolevo skapar möjligheter.

Trots marknadsläget mottar både vi på Triol Kapital och vår samarbetspartner Bolevo attraktiva förfrågningar angående nyproducerade bostadsrätter. Vi träffade Roberth Wallin som är en av grundarna av Bolevo för att fråga honom om hans syn på efterfrågan av deras tjänster i en påverkad marknad.

Brygglån Fastighetslån
25 april 2023

Ökad efterfrågan på kombinerade brygglån och fastighetslån.

Vi har tidigare diskuterat behovet av att anpassa fastighetsbranschen till den nya verkligheten och den förändring som krävs i hur vi bygger och finansierar fastigheter. Just nu märker vi en ökad efterfrågan på juniora lån för vår produkt brygglån och vi anar att denna förändring sker med anledning av marknadsläget och bankernas krav på låga belåningsgrader.

07 mars 2023

Vi måste vänja oss vid det nya normala

Nyligen arrangerades det årliga eventet Bostadsdagen av Fastighetsvärlden. Ett uppskattat event för hela branschens intressenter, allt från bostadsutvecklare och byggare till politiker, finansiärer och investerare.