FAQ. – Vad kan vi hjälpa dig med?

Vanliga frågor om fastighetsfinansiering & lån.

Vilka fastigheter finansierar ni?

Hur lång löptid erbjuder ni på era lån?

Vad har ni för grundkrav på era lån?

Har ni några geografiska begränsningar?

Hur långa ledtider har ni?

Kontakta oss för mer information!

Klicka här