Skräddarsydd fastighetsfinansiering
– tryggt hela vägen

Vi kan fastighetsutveckling

Triols unika sammansättning gör att vi kan vara med i hela värdekedjan – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det ger oss möjligheten att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projekt fortlöper.

Rätt typ av finansiering för rätt fastighetsprojekt. Alla fastighetsutvecklare måste ställa sig frågan, som inte alltid lätt är att reda ut. Med Triol Kapital har du en partner hela vägen, som ser till att ert fastighetsprojekt finansieras tryggt, enkelt och på kort varsel.

Fastighetsfinansiering är en balansakt och måste anpassas till varje enskilt projekt, varje bostadsutvecklares ekonomiska förutsättningar samt hur fastighetsmarknaden ser ut.

En bild på stålramar

Typ av fastighetsfinansiering

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Typ av bostadsprojekt 

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Bilden visar armeringsjärn

Analys

Triol samlar in relevant information om ditt projekt och genomför en analys

Erbjudande

Efter analysen är genomförd erhåller du ett erbjudande om finansiering från oss

Avtal

Avtal signeras och utbetalning sker enligt villkoren i erbjudandet

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en vanlig lösning för fastighetsutvecklare, oavsett om man bygger nytt eller om man renoverar. Som fastighetsfinansiering är byggnadskreditiv förmånligt eftersom man använder en kredit för att betala räkningarna allt eftersom de kommer in. Ett byggprojekt består av flera olika faser, med flera entreprenörer involverade, och därför är det oerhört viktigt att finansieringen av projektet är flexibel. Därtill betalas bara ränta på det beloppet som utnyttjats, och ingen amortering betalas under tiden som fastigheten byggs.

Brygglån är en finansieringsmetod som passar väl när bostadsutvecklaren har stora delar av likviden bunden. Här bryggas alltså en sorts finansiering med en annan och kan vara lösningen när man kapitalet inte är på plats, men chansen är för bra att missa.

Bra dialog skapar en bra fastighetsfinansiering

Triol Kapital erbjuder finansiering till små- och medelstora bostadsutvecklare. Med fokus på kund och smarta lösningar finansierar vi alla typer av fastighetsprojekt inom ramen av bostadsbyggande. Vår erfarenhet är att varje klient och projekt är unikt. Av denna anledning är dialogen med dig som låntagaren det viktigaste för att kunna hjälpa er att växa.

Kontakta oss direkt för så tar vi nästa steg tillsammans.

Hitta hit

Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se