Fastighetsförvärv – på rätt sätt

Vi kan fastighetsutveckling.

Triols unika sammansättning gör att vi kan vara med i hela värdekedjan – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det ger oss möjligheten att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projekt fortlöper.

Att köpa fastigheter kan vara en mycket lukrativ sysselsättning och med rätt tajming kan framtiden säkras med bara en god affär. Men fastighetsförvärv är också ett snårigt arbete, på en marknad där noggrannhet och transparens värderas allt högre.

Fastighetsförvärv som process består av mycket mer än att en fastighet byter ägare. Stegen från analys till påskrivet kontrakt är många och bara i fastighetsöverlåtelsen finns många fallgropar.

Med en partner som Triol Kapital ser du till att fastighetsförvärvet görs på rätt sätt. Vi är med hela vägen, från analys av objektet som ska förvärvas hela vägen till uppföljning efter att affären är avslutad. I och med vår breda erfarenhet inom fastighetsfinansiering finns all kompetens som behövs in-house vilket är en tillgång för bostadsutvecklare – stora som små – med tydliga visioner.

I klarspråk innebär det goda affärer, på ett tryggt och enkelt sätt.

Typ av fastighetsfinansiering.

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Förvärvslån

Fastighetslån

Typ av projekt.

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Kontakta oss för mer information!

Klicka här