Fastighetsförvärv på rätt sätt

Vi kan fastighetsutveckling

Triols unika sammansättning gör att vi kan vara med i hela värdekedjan – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det ger oss möjligheten att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projekt fortlöper.

Att köpa fastigheter kan vara en mycket lukrativ sysselsättning och med rätt tajming kan framtiden säkras med bara en god affär. Men fastighetsförvärv är också ett snårigt arbete, på en marknad där noggrannhet och transparens värderas allt högre.

Fastighetsförvärv som process består av mycket mer än att en fastighet byter ägare. Stegen från analys till påskrivet kontrakt är många och bara i fastighetsöverlåtelsen finns många fallgropar.

Med en partner som Triol Kapital ser du till att fastighetsförvärvet görs på rätt sätt. Vi är med hela vägen, från analys av objektet som ska förvärvas hela vägen till uppföljning efter att affären är avslutad. I och med vår breda erfarenhet inom fastighetsfinansiering finns all kompetens som behövs in-house vilket är en tillgång för bostadsutvecklare – stora som små – med tydliga visioner.

I klarspråk innebär det goda affärer, på ett tryggt och enkelt sätt.

En bild på stålramar

Typ av finansiering

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Typ av bostadsprojekt 

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Bilden visar armeringsjärn

Analys

Vi samlar in all relevant information om ditt projekt och analyserar den.

Erbjudande

När analysen är gjord får du ett erbjudande om finansiering från oss.

Avtal

Ett avtal signeras och utbetalning görs i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Hur finansieras fastighetsförvärvet?

Vad gäller själva finansieringen kan Triol Kapital erbjuda alla relevanta lösningar – från rena fastighetslån till byggnadskreditiv och brygglån. Fastighetsfinansiering ställer krav på att finansiären är flexibel, både i dialog med kund och i själva erbjudandet. Därtill måste det finns tillit, eftersom en finansiering av en fastighetsaffär betyder att stora summor byter ägare och kan sätta prägel på framtiden för involverade parter.

Triol kapital har efter många år av lyckade fastighetsaffärer kunnat etablera en modell för finansiering som ger klienten tryggheten som den behöver, som är beprövad och leder till hög avkastning med låg risk.

Måste kunna lita på fastighetsöverlåtelsen

Fastighetsöverlåtelsen är i sig en fallgrop för många bostadsutvecklare, varför det är vanligt att fråga om hjälp i det avseendet. Det är mycket viktigt att fastighetsöverlåtelsen görs på rätt sätt hela vägen, annars är risken stor att hela affären kallas ogiltig.

Värt att nämna är bland annat att en fastighetsöverlåtelse vid köp av en fastighet – alltså när det inte sker via en gåva eller testamente – kräver själva köpekontraktet samt köpebrevet. Köpebrevet har med lagfarten att göra, vilken i sin tur krävs för att förvärvet av en fast egendom ska registreras hos inskrivningsmyndigheten.

Just för att undvika eventuella fel och därmed riskera att äventyra affären väljer många bostadsutvecklare att överlåta fastighetsjuridiken till expertisen. Den expertisen finns redan hos Triol Kapital, likaså alternativ för finansiering samt den analytiska kompetensen.

Vill ni ha hjälp hela vägen så kontakta oss direkt, så berättar vi hur vi kan ta er mot ett säkert fastighetsförvärv.

Hitta hit

Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se