Finansiera köp av fastighet med oss

Vi kan fastighetsutveckling

Vår unika sammansättning gör att vi kan vara med i hela värdekedjan – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det ger oss möjligheten att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projekt fortlöper.

Att finansiera ett köp av fastighet är mer nyanserat än att bara låna och köpa. Det vet alla fastighetsutvecklare. Hur ser kapitalbehovet ut? Vilken typ av finansiering gynnar er verksamhet mest? Hur höga räntekostnader tolererar min tillväxtplan? Relevanta frågor som gör skillnad.

Vår ambition är att hjälpa fastighetstutvecklare att realisera deras drömmar kring expansion och tillväxt. Vi har möjlighet att ta snabba beslut om finansiering och kan, via vår omfattande erfarenhet inom kreditgivning mot fastighetsutvecklare, snabbt anpassa vår lösning efter klientens särskilda behov.

En bild på stålramar

Typ av finansiering

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Typ av bostadsprojekt 

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Bilden visar armeringsjärn

Analys

Vi samlar in all relevant information om ditt projekt och analyserar den.

Erbjudande

När analysen är gjord får du ett erbjudande om finansiering från oss.

Avtal

Ett avtal signeras och utbetalning görs i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Varför välja oss för ert fastighetslån?

Finansiering av fastighetsköp kräver insikt, kompetens och fingertoppskänsla. Ett fastighetsköp är en nyanserad process med såväl kryphål som fallgropar. Därtill är varje projekt unikt och erbjudandet om ett fastighetslån måste vara anpassat därefter.

Fastighetsbranschen är lika full av möjligheter som den är förrädisk. Ett projekt som på papperet ser lovande ut kan visa sig vara en rakt av dålig affär. På motsvarande sätt kan ett prospekt som från början har tveksamma utsikter vara lukrativt med rätt tajming. Vidare är fastighetsbranschen präglad av regler – skrivna som oskrivna – och den aktören med insikt vinner oftast fördelar gentemot andra med samma ambitioner.

Triol kapital är en partner som kan navigera den djungel som fastighetsbranschen ändå är, och vara ett enkelt, tryggt och krångelfritt finansieringsalternativ. Vi har en ackumulerad erfarenhet som står sig väl i de flesta sammanhang och som för klienten innebär en trygghet och en ovärderlig partner att fråga om råd.

Att vi samtidigt är relativt små och därmed inte hindras av omständliga beslutsvägar eller onödig byråkrati är något som du som varje fastighetsutvecklare kommer att gynnas av.

Vi är med hela vägen – från analys till avtal

Att köpa, bygga om eller bygga till fastigheter är inget ovanligt utan snarare en naturlig del av tillväxtprocessen. För att fullfölja ambitionen krävs dock kapital och det är här Triol kapital kommer in. Att använda eget kapital – förutsatt att det finns tillgängligt – är sällan det mest ekonomiska alternativet och beroende på hur stort projektet är kan det vara svårt att få till ett fastighetslån som täcker hela kapitalbehovet.

Triol kapital kan finansiera produktion av bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter med flera olika typer av finansiering. Vi kan vara med i hela värdekedjan och är med hela vägen – från analys till avtal – om du vill det.

Hur ett kapitalbehov ser ut beror på vilket typ av projekt det gäller. En renovering kräver en sorts finansiering och ett bostadsrättsprojekt kräver en annan. Triol kapital tar hänsyn till varje kunds och projekts karaktär och anpassar finansieringen efter gällande förutsättningar. Det finns olika finansieringsalternativ för olika typer av projekt, från vanliga företagslån till fastighetslån:

  • Markförvärv – Oavsett vad projektet är – flerbostadshus, kommersiella fastigheter, villor eller annat – måste man ha mark att bygga på. Det är inte alltid säkert att parten som gör markförvärvet kommer att ta hand om projektet, men oftast finansieras köpet av marken genom ett fastighetslån.

 

  • Byggnadskreditiv: Byggnadskreditiv är en finansiering som lämpar sig för byggprojekt, eftersom man oftast inte vet vad projektet kommer att kosta i slutändan. Med byggnadskreditiv finansieras delar av byggnadsprojektet åt gången – betalningar till leverantörer kan skötas av finansiären – och ränta betalas bara på det belopp som används. När projektet är slutfört görs byggnadsprojektet vanligen om till ett vanligt bolån.

 

  • Brygglån: För den fastighetsutvecklare som vill förvärva en fastighet eller sätta igång ett renoverings- och expansionsprojekt, men som har kapital bundet eller går igenom likvida problem, kan brygglån vara lösningen. Förutsatt att verksamheten har en bärkraft även för framtiden kan en fastighetsutvecklare ansöka om brygglån och på så sätt gå miste om chanser.

Kontakta oss för mer information

Oavsett om du vill finansiera fastighetsköp, behöver mer information om fastighetslån och vad det innebär, eller bara prata marknad och utsikter kan Triol Kapital vara en viktig partner. Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling. Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning och jobbar såväl mot små som medelstora företag.

Vi finansierar köp av fastighet på det sätt du önskar. Vi ser till att du kan växa snabbt, säkert och tryggt. Fastighetsbolag vänder sig till oss för att vi är professionella, noggranna och framför allt enkla att jobba med. Samtliga våra krediter är säkerställda med fastighetspant, vilket innebär riskreducering för våra klienter. Vårt kontaktnät är brett och fungera som ett skyddsnät med kompetens när snabba beslut ska tas, på er resa mot tillväxt.

Hör av dig för mer information kring våra fastighetslån och hur vi jobbar mot fastighetsbranschen. Hög avkastning och låg risk är vår ambition – som kan bli er verklighet.

Hitta hit

Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se