Juniorlån som gör affären möjlig

Vi finansierar Sveriges bostadsutvecklare

När du har bestämt dig för att söka juniorlån eller mezzaninelån är det dags för nästa fråga: Hur ser ditt kapitalbehov ut?

Rätt typ av finansiering för rätt fastighetsprojekt. Alla fastighetsutvecklare måste ställa sig frågan, som inte alltid lätt är att reda ut. Med Triol Kapital har du en partner hela vägen, som ser till att ert fastighetsprojekt finansieras tryggt, enkelt och på kort varsel.

Triol kapital erbjuder juniorfinansiering som hjälper dig ro affären i hamn. Juniorlån – eller mezzaninelån – blir aktuellt som finansieringsalternativ när seniorlånet och det egna kapitalet inte täcker kostnaden för förvärvet.

Olika lån har olika risknivåer vilket i sin tur medför högre eller lägre räntor – kostnader för köparen. Juniorlån innebär vanligtvis en större risk för finansiären och därmed högre räntor för låntagaren. Triol kapital kan trots det erbjuda fastighetsutvecklare goda och flexibla villkor för juniorlån, och gör en trygg affär möjlig.

En bild på stålramar

Typ av fastighetsfinansiering

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Typ av bostadsprojekt 

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Bilden visar armeringsjärn

Analys

Vi samlar in all relevant information om ditt projekt och analyserar den.

Erbjudande

När analysen är gjord får du ett erbjudande om finansiering från oss.

Avtal

Ett avtal signeras och utbetalning görs i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Bra analys – anpassad finansiering – goda affärer

Mezzaninebelåning eller juniorlån är vanligt förekommande alternativ för finansiering. Just i den kategorin är Triol kapital en partner som kan hjälpa dig framåt. Vår erfarenhet inom kreditgivning mot fastighetsutvecklare och vårt kontaktnät mot fastighetsutvecklare ger oss ett försprång gentemot andra aktörer inom kreditgivning.

För dig som kund innebär det en trygghet hela vägen – från dagen då ni beslutar er för att förvärv till dess att köpet är genomfört. Kontakta oss redan i dag för att veta mer om våra villkor för juniorlån.

Hitta hit

Eriksbergsgatan 8A
114 30 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se