Juniorlån som gör affären möjlig

Vi finansierar Sveriges bostadsutvecklare.

När du har bestämt dig för att söka juniorlån eller mezzaninelån är det dags för nästa fråga: Hur ser ditt kapitalbehov ut?

Rätt typ av finansiering för rätt fastighetsprojekt. Alla fastighetsutvecklare måste ställa sig frågan, som inte alltid lätt är att reda ut. Med Triol Kapital har du en partner hela vägen, som ser till att ert fastighetsprojekt finansieras tryggt, enkelt och på kort varsel.

Triol kapital erbjuder juniorfinansiering som hjälper dig ro affären i hamn. Juniorlån – eller mezzaninelån – blir aktuellt som finansieringsalternativ när seniorlånet och det egna kapitalet inte täcker kostnaden för förvärvet.

Olika lån har olika risknivåer vilket i sin tur medför högre eller lägre räntor – kostnader för köparen. Juniorlån innebär vanligtvis en större risk för finansiären och därmed högre räntor för låntagaren. Triol kapital kan trots det erbjuda fastighetsutvecklare goda och flexibla villkor för juniorlån, och gör en trygg affär möjlig.

Typ av fastighetsfinansiering.

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Förvärvslån

Fastighetslån

Typ av projekt.

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Kontakta oss för företagsfinansiering!

Klicka här