Låna för att köpa hyresfastighet

Vi kan fastighetsutveckling.

Triols unika sammansättning gör att vi kan vara med i hela värdekedjan – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det ger oss möjligheten att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projekt fortlöper.

Förutsägbar inkomst och förutsägbara utgifter. Långsiktiga investeringar. Ett stabilt kassaflöde. Det finns många fördelar med att köpa hyresfastighet. Branschen välkomnar småföretagare och många ser det som en säker investering för framtiden.

Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att köp av fastighet på många sätt är en komplicerad affär, som kräver mer av investeraren än bara en stor kapitalinsats. Ett lyckat köp av fastighet utgår inte sällan från en god analytisk förmåga, grundläggande juridisk kunskap och ett brett kontaktnät.

Hur säker är du på att dina lägenheter blir uthyrda? Kan du garantera att dina hyresgäster beter sig bra? Visste du att bygglov krävs? Frågor som är avgörande för att affären ska bli lyckad och som många investerare glömmer bort.

Ett annat problem för många investerare är att köp av hyresfastighet kräver ett stort kapital. Det kapitalbehovet – och framför allt finansiärens vilja att täcka det behovet – skiljer sig också beroende på fastighetens storlek, skick och det geografiska läget.

Typ av fastighetsfinansiering.

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Förvärvslån

Fastighetslån

Typ av projekt.

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Finansieringslösningar som gör affären enklare – inte svårare

Ibland kan det vara svårt att täcka hela fastighetsköpet med ett vanligt fastighetslån. Istället kan man då kombinera eventuellt eget kapital med brygglån eller företagslån för att täcka upp kostnaden och se till att affären blir av.

Triol Kapital erbjuder enkla finansieringslösningar för köp och byggnation av hyresfastighet. Vi finansierar små och medelstora företag i Sverige som vill expandera sin verksamhet, och vi gör inte någon geografisk begränsning. Vår modell utgår ifrån att varje kund och projekt är specifikt, och lägger därför mycket fokus på dialog och analys.

Vår gedigna erfarenhet inom kreditgivning mot fastighetsaktörer använder vi för att hjälpa våra kunder undvika fallgropar och misstag som marknaden medför. Att köpa hyresfastigheter kräver en hel del insikt och där kan våra klienter helt och hållet luta sig mot vår kompetens och vara trygga med att allt görs med noggrannhet och rätt fokus.

Vi vet vad det innebär att äga en hyresfastighet

Oavsett om du vill komma in på marknaden eller om du redan är inne och vill befästa din position kan Triol Kapital vara rätt för dig.

Särskilt för förstagångsköpare av en hyresfastighet kan det finnas en hel del frågor, inte minst om vad det faktiskt innebär att äga en hyresfastighet och vilket ansvar man har. För mer information om vårt erbjudande, ta kontakt med Triol Kapital direkt så berättar vi mer.

Att Köpa Hyresfastighet är en investering för framtiden

Äger du ett företag och överväger att köpa hyresfastighet? Med Triol Kapital vid din sida, kan vi hjälpa dig att navigera i fastighetsutvecklingsbranschen, tack vare vår breda kompetens inom hela värdekedjan – från markförvärv till byggnadskreditiv.

Att köpa hyresfastighet kommer med många fördelar: förutsägbar inkomst och utgifter, långsiktiga investeringar och ett stabilt kassaflöde. Men det kräver också mer än bara en stor kapitalinsats. God analytisk förmåga, grundläggande juridisk kunskap och ett brett kontaktnät är avgörande för en lyckad investering.

Vi vet att det kan vara utmanande att köpa hyresfastighet, särskilt när det kommer till att säkra kapital. Därför erbjuder vi finansieringslösningar för alla moment i bostadsutvecklingsprocessen, inklusive markförvärv, byggnadskreditiv, brygglån, förvärvslån och fastighetslån.

Med vår hjälp kan du navigera i alla aspekter av att köpa hyresfastighet, från att garantera att dina lägenheter blir uthyrda till att förstå de juridiska kraven för fastighetsköp. Vi vet att varje klient och projekt är unikt, och vi prioriterar alltid dialog och analys för att säkerställa att vi tillhandahåller rätt lösningar för dina behov.

Om du överväger att köpa hyresfastighet, oavsett om du är en förstagångsköpare eller en erfaren fastighetsägare, är Triol Kapital här för att stödja dig genom hela processen. Vår omfattande erfarenhet och expertis inom fastighetsfinansiering ger dig förtroendet att göra din investering med full insikt och trygghet.

Kontakta oss för mer information!

Klicka här