Årskrönika 2022 av VD Hjalmar Sigurdarson

Året 2022 börjar lida mot sitt slut och vi avslutar därmed vårt andra verksamhetsår för Triol Kapital AB. Ännu ett år fyllt av ovisshet på kredit- och fastighetsmarknaden som varit påverkad av bland annat krig, ökad inflation och räntehöjningar. För oss som bolag har varje enskild händelse såklart påverkat grundstrategin och verksamhetsplanen för den överskådliga framtiden. Det har även skapat möjligheter till att förändra verksamheten till det bättre. Och när vi nu stänger böckerna för 2022 kan vi konstatera att vi gjort ett framgångsrikt år.
Mer om det kommer vi till.

Vi inledde 2022 med visionen att låna ut strax under en miljard kronor till markförvärv, byggnadskreditiv och seniora placeringar för bostads- och hyresrätter. Vårt fokusområde skulle därtill under året bestå av finansiering för bostadsutveckling. Det fanns även en vision att på sikt erbjuda finansiering för logistik-, industri- och samhällsfastigheter. Det låg dock några år framåt i tiden.

Att Ryssland invaderade Ukraina i februari har inte undgått någon. Invasionen påverkade inflationen i Europa och därmed Sverige. Högre priser för material och ränteökningar ledde snabbt till att det blev svårt att bygga hyresrätter. Samtidigt som efterfrågan på nyproducerade bostadsrätter minskade drastiskt efter ökade energi- och räntekostnader hos hushållen.

Det har blivit nästintill omöjligt att påbörja nya projekt under året som gått. Bankerna och resten av kreditmarknaden blivit mer restriktiva avseende utlåning till bostadsutveckling. Finansieringsformen byggnadskreditiv har stoppats av många av våra branschkollegor. Något vi på Triol Kapital tidigt beslutade att vi inte kan stå för. Triol Kapital grundades med syfte att finansiera Sveriges fastigheter och därmed bidra till att fler bostäder kan byggas. Vi anser att vi finansiärer måste stötta våra kunder och bostadsutvecklingen även i tuffa tider.

Att bankerna skulle komma att bli mer restriktiva i sin belåning var något vi förutspådde redan för två år sedan och startade då Triol Kapital. Komplement till de traditionella bankerna behövs och vi såg helt enkelt en möjlighet att ta marknadsandelar. Och nu står vi här, två år in i vår bolagsresa, och kan konstatera att precis just det vi trodde skulle hända har hänt. Vår tanke kring den nya ovissheten på marknaden var att vi behövde hitta ett sätt att fortsätta vår utlåning. Och därmed bli en självklar aktör för våra kunder på marknaden.

Vi gjorde förändringar i våra kreditmodeller och insåg att det fanns starka aktörer som behövde finansiering för nya projekt och förvärv. Detta trots ovissheten kring kostnaden för byggnation av bostäder, bostadsköpares generella avståndstagande från nyproduktioner och nedgången i transaktionsmarknaden.

I maj fick vi möjligheten att ta in nya delägare i Triol vilket öppnade upp för en bättre finansieringsmix för bolaget. Den nya möjligheten gjorde att vi kunde erbjuda kortsiktiga bryggfinansieringar och lån för förvärv av fastigheter inom industri-, logistik och samhällsfastigheter. Detta utöver våra större byggnadskreditiv och långsiktiga krediter för bostäder. Den långsiktiga visionen blev därmed en verklighet tidigare än beräknat.

Det fanns även an ambitionen att komplettera vårt befintliga erbjudande. Vi insåg efter sommaren att vårt kundsegment var i större behov av kortsiktiga finansieringar, behövde hjälp i snabba fastighetsaffärer samt kunna belåna befintliga bestånd för att frigöra kapital för nya förvärv. Vilket ledde till att vi spenderade stora delar av hösten med att möta just det behovet.

Så hur har det då gått för Triol Kapital under 2022? Vi nådde tyvärr inte vårt tillväxtmål avseende utlånad volym. Däremot nådde vi målsättningen om totalt en miljard kronor utlånat sedan start. Utöver det stänger vi året med 40 genomförda krediter, en omsättningsökning med över 300 %, en lönsamhet på närmare 30 % och med 0 % fallissemang i portföljen. Och viktigast av allt har vi levererat trygg och säker utlåning och därmed bidragit till fastighets- och bostadsutvecklingen.

Inför 2023 sätter vi en ny budget och nya verksamhetsmål. Om tomten besöker mig i år vill jag skicka en önskan om ett mer “normalt” 2023. Trots min övertro på den stora mannen i röd kappa så inser även jag att det är mycket begärt. När vi tänker tillbaka på de senaste åren har berg- och dalbana blivit vår vardag. En oviss vardag som vi tvingats förhålla oss till, där vi som bolag ständigt tvingas vara kreativa, hitta nya vägar och skapa nya möjligheter.

Marknadens volatila beteende kommer troligtvis fortsätta och vi som bolag kommer möta de potentiellt nya utmaningarna på samma sätt som vi hanterat utmaningarna under 2020, 2021 och 2022 – med framgångsrika utfall. Och jag anser att grunden till det bygger på drivet vi har som individer och kompetensen vi besitter inom vår marknad, i kombination med våra investerares tro på vår riskaptit och våra kunders tro på vår produkt.

Med det sagt säger jag tack till 2022. Välkommen 2023!

Hjalmar Sigurdarson