Årskrönika 2023 av VD Hjalmar Sigurdarson

Vi har lagt 2023 bakom oss, och jag summerar nu vårt tredje verksamhetsår på Triol Kapital. Inför inledningen av året 2023 hade vi förberett oss för utmaningar, särskilt för våra låntagare inom fastighetsbranschen. Inflationen i Sverige ökade, och det förväntades flera styrränteökningar under året. Redan 2022 genomförde vi en justering av vår portfölj med en omfördelning av medel från bostadsbyggande till övriga fastighetstyper. Även om bostadsutveckling alltid kommer att ligga oss nära, insåg vi att ökade räntor, låga transaktionsvolymer och den rådande privatekonomiska situationen skulle påverka branschen och därmed även vår utlåning till denna sektor. 

Precis som många andra företag valde vi att fokusera på områden med möjligheter och efterfrågan. Triol identifierade bland annat kommersiella fastigheter och brygglån som behövda på marknaden. Vårt uppsatta mål för utlånat kapital uppnådde vi redan i april, och det var dags att formulera en större vision för Triol. Vi är alla överens om att det finns ytterligare möjligheter inom vårt segment, med stora kapitalunderskott i fastighetsbranschen kombinerat med den begränsade sektorn för kreditgivning. Vi spikade vår nya vision – Triol ska bli det självklara valet för fastighetsfinansiering i Sverige. Viktigt är dock att understryka att vår strävan inte ligger i att bli störst, utan bäst. 

Den vanligaste frågan jag fått från bekanta under året är utan tvivel hur det går för oss nu, ofta med huvudet något på sned. Frågan är såklart befogad. Det ekonomiska läget i Sverige och det stora fokuset i media på fastighetsbranschen, ränteläge och stillastående eller uteblivna bostadsprojekt har bidragit till stor oro. I denna krönika tar jag tillfället i akt att beskriva varför det trots marknadsläget fortsatt går bra för oss på Triol. En av våra främsta fördelar är vår förmåga att agera snabbt på marknadsförändringar, med vårt huvudfokus på att genomföra kortsiktiga brygglån där vi lånar ut och får återbetalning inom samma marknadsperiod. 

Vi avslutar 2023 med nya rekord både vad gäller kreditvolym och tillväxt. Denna tillväxt är möjlig tack vare fler investerare samt utökat kapital från befintliga investerare, som trots det utmanade marknadsläget har fortsatt starkt förtroende för vår verksamhet och strategi. Deras stöd har möjliggjort en utökad balansräkning, vilket i sin tur gett oss möjlighet att öka vår utlåning till fler fastigheter. Resultatet för 2023 är extraordinärt, med en omsättning som nästan dubblerats och ett resultat som följer samma imponerande trend. 

Utöver förmågan att anpassa oss efter förändringar på marknaden och våra låntagares behov, är en viktig del för oss på Triol att hålla nere handläggningstiderna för våra låntagare och bibehålla en personlig kontakt i varje dialog, trots att vi växer. För att fortsätta arbeta mot vår vision valde vi att anställa Matilda Sörngård som kreditanalytiker, som anslöt sig till gruppen efter sommaren. Matilda har snabbt visat sig värdefull för Triols verksamhet och bidrar med såväl skarp analytisk förmåga i kreditarbetet som en härlig stämning på kontoret. 

Vi ser med stor förväntan fram emot 2024 och tror att utlåningsfokuset kommer att ligga på finansiering för bostadsutveckling.  Vårt engagemang för att stödja denna sektor är starkare än någonsin och vi är fast beslutna att vara en ledande aktör inom området. Vår målsättning är att fortsätta bidra till att fler bostäder kan byggas för samhällets bästa. 

Vi vill tacka er alla för ert förtroende och stöd under 2023. Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta bidra till Sveriges fastighets- och bostadsutveckling under det kommande året. 

Hjalmar Sigurdarson