Hur ska fastighetsbolagen lösa obligationsförfallen?

En stor del av Sveriges stora fastighetsbolag finansierar sig genom utställda obligationer. Obligationsmarknaden har genom åren fungerat bra, finansieringen har varit relativt billig och ofta ”icke säkerställd”. Fastighetsbolagen har främst använt kapitalet till att köpa och utveckla fastigheter.

Osäkerheten växer

Fastighetssektorn står för mer än hälften av upplåningen på den svenska obligationsmarknaden. 100 miljarder kronor ska återbetalas varje år fram till år 2026. När centralbankerna nu höjer räntorna samtidigt som oron på marknaden generellt ökar, så ökar även räntorna på obligationsmarknaden och osäkerheten växer.

För att ge ett exempel så emitterade Intrum i december en obligation med en ränta på 9,25 procent, Castellums obligation med förfall i mars 2025 handlas till en ränta på 8,7 procent och Corem har en obligation med förfall i oktober 2024 med en rörlig ränta på 7,5 procent.

För att inte tala om de avgifter som bolagen måste betala som är kopplade till obligationerna så som avgifter till bolagen som hjälper till med emitteringen eller avgifter till handelsplatserna där obligationerna handlas.

Stark tro på bankerna

Vi ser hur många fastighetsbolag kommunicerar en stark tro på att banksektorn ska täcka obligationerna som nu måste refinansieras under åren som kommer. Banker måste dock förhålla sig till kapitaltäckningsregelverket. Ett regelverk som ställer krav på hur mycket en bank kan låna ut till specifika branscher, och där många är nära sin maximala utlåning mot just fastighetssektorn.

Sälja en del av fastighetsbeståndet

Vilka ska då lösa obligationsförfallen? Bankerna kommer att kunna lösa en del och ägarna kommer bli tvungna att tillföra kapital för att lösa en andra del. Men den sista delen av fastighetsbeståndet kommer behöva säljas och där kommer aktörer som Triol Kapital kunna vara behjälpliga.

Triol Kapital lyder inte under kapitaltäckningsregelverket och behöver inte anpassa sin utlåning i relation till specifika branscher. Vi kan i många fall konkurrera med prissättningen på dagens obligationsmarknad. Däremot måste krediterna alltid säkerställas med fastighetspant där vi kan hjälpa till med enskilda krediter upp till 150 M. Vi hanterar en kreditförfrågan under en till två dagar och återkommer därefter med ett kreditupplägg.

/Claes Ulfsparre, Finanschef Triol Kapital