Hur vi kan bevilja en kredit på 14 dagar

Förra veckan publicerade vi ett inlägg på LinkedIn där vi påstod att Triol Kapital kan bevilja en kredit på endast 14 dagar. Jämfört med traditionella banker där det kan dröja upp till sex månader. Detta förtjänar givetvis en mer utförlig kartläggning. Så låt oss fördjupa oss vidare i de avgörande faktorerna som gör detta möjligt.

En partner hela vägen

Vi på Triol Kapital erbjuder krediter till små- och medelstora fastighetsbolag i Sverige. Vi erbjuder produkter i form av korta brygglån, förvärvslån, byggnadskreditiv samt juniora- och seniora fastighetslån.

Många av våra branschkollegor erbjuder endast ett urval av dessa tjänster varför långivare i många fall behöver kombinera flera olika finansieringspartners. Detta leder ofta till tidskrävande och krångliga processer. Att vi dessutom inte är beroende av privatpersoners investeringsvilja eller är låsta till bankernas mer komplexa regelverk, gör att vi kan erbjuda våra kunder en snabbare process.

Effektiva och tillförlitliga interna processer

Triol Kapital är en kompakt organisation med högt fokus på kärnaffären. Dagligen arbetar vi med bedömning av nya kreditförfrågningar och på ett par dagar ska vi kunna lämna ett förhandsbesked som man kan lita på. I nästa steg gör vi en mer utförlig analys som resulterar i kreditbeslut och ett kreditavtal. Tid är pengar och därför är vår vision att denna process får ta max 14 dagar. Hos många andra kreditgivare ska beslut gå igenom en eller flera beslutsinstanser. Detta leder ofta till att tid från ansökan till en beviljad kredit kan ta upp till flera veckor eller inte sällan månader.

Vi befinner oss fortsatt i ett oroligt marknadsläge. Där vi ser att stora och hierarkiska organisationer ofta utmanas i att hålla fast vid beslut eller utlovade villkor. Vi får ofta in förfrågningar från kunder som haft långa dialoger med andra kreditgivare. Och i många av dessa fall kan vi hitta en smidigare lösning utan en alltför utdragen process.

Ägarledd organisation

Triol Kapital grundades 2020 med syfte att göra fastighetsfinansiering enklare. Vi är idag en del av lösningen till att fler fastigheter kan byggas och att fler fastighetsägare kan belåna sina tillgångar. Samtliga grundare har lång erfarenhet inom området och en stor fördel för våra kunder är att dessa idag jobbar operativt i organisationen på daglig basis.

Vi är övertygade om att vårt engagemang och affärsfokus syns i varje dialog med er som kund. För oss är det viktigt att vi kan stå för det vi säger, även i en föränderlig marknad.