Intervju med Mikael Issa, Partner på JWK Redovisning

Samarbetet mellan Triol och JWK ger låntagare en prioriterad service inom ekonomi och administration av nya projekt. Läs vår intervju med Mikael Issa, expert inom den administrativa processen kring bostadsutveckling.

Vad gör ni på JWK och vad är din roll där?

Företaget grundades 1983 av Jan Wiklund under namnet Jan Wiklund Kamrerservice – namnet kom av den enkla anledningen att Janne i grunden var en bankkamrer. Vi är idag en modern redovisningsbyrå som hjälper våra kunder med allt inom administration och redovisning – från bolag som vill att vi kontrollerar deras bokföring – till bolag som vill att vi sköter hela deras kontor med allt från fakturering, lönehantering, betalning av fakturor etc. JWK har idag kontor på följande orter: Liljeholmen, Norrköping, Södertälje och Rönninge.

Min roll på JWK är att jag är ansvarig för finansiering, skatterådgivning och bokföring för våra bygg- och fastighetskunder. Jag finns med i hela processen, från nybildandet av bolaget fram till överlämningen av bostadsrättsföreningen efter avslutat projekt.

På vilket sätt kan ni vara behjälpliga för Triols kunder?

Vi på JWK hjälper till att lägga upp en projektplan, där vi börjar med att planera hur koncernen behöver se ut beroende på vilket projekt som ska genomföras. Det mest populära nu är bostadsrättsföreningsprojekt där vi bildar en bostadsrättsförening och därefter upprättar en kostnadskalkyl som senare blir grunden till den ekonomiska planen. Vi har ett nära samarbete med Restate som vi använder oss utav för att få våra ekonomiska planer intygsgivna. Utöver det ser vi till att man inte missar något i processen såsom en skalbolagsdeklaration eller ett giltigt transportköp (så att man slipper man betala dubbla lagfarter).

Vi har genom vårt samarbete med Triol Kapital AB hjälpt deras kunder från ett tidigt skede i processen och löpande agerat bollplank under projektets uppförande. Fördelen med Triol är att de har en stor kunskap av den här typen av finansieringar, där kunderna får en bra motpart som både är behjälplig, kompetent och snabb. Vi har jobbat med många kreditgivare tidigare, allt från mindre banker till storbanker, där man i många fall har en långdragen process som ofta slutar med allt för höga krav, för att kreditgivaren inte riktigt förstår produkten eller hur upplägget fungerar. Triol är insatta i hur projekten behöver utföras och hur man löpande behöver arbeta med krediterna, vilket är en viktig fördel.

Vad tycker du är viktigt att tänka på inför uppstart av ett nytt projekt?

Bostadsutveckling är komplicerat och fel kan bli väldigt kostsamma. Oavsett hur mycket man planerar kommer det vara saker som sker som man inte planerat för, man behöver då ha en samarbetspartner som finns där och hjälper till. De två största problemen vi oftast ser är kopplade till byggnation och finansiering. Vår ståndpunkt är att man behöver upphandla rätt entreprenörer för att minimera problemen samt att man behöver en kreditgivare som finns där vid en eventuell förändring under byggnationens gång. Det gäller att inte sträva efter det absolut billigaste alternativet, då det i slutändan kan visa sig bli ett sämre alternativ, utan hitta en finansieringspartner som man kan bygga långsiktiga samarbeten med.