Intervju med vår Finanschef Claes Ulfsparre

Nästa steg i vår intervjuserie hos oss är en intervju med vår Finanschef Claes Ulfsparre.

Varför är Triol Kapital ett bättre alternativ till Banker när man söker finansiering?

När man söker finansiering hos Bankerna så tar det längre tid än hos Triol Kapital. Det kan skilja sig flera veckor i svarstid och tid till utbetalning. Utöver problemet med ledtid, så behöver ditt projekt i regel en större andel eget kapital för att få till en finansiering hos Banken än hos Triol. Räntan hos Triol kommer nästan alltid vara högre än hos Banken men om man räknar på den totala investeringen så blir ofta Triol en bättre lösning. Den kortare ledtiden och alternativkostnaden, kopplat till lägre andel eget kapital, innebär en sundare ekonomisk lösning med Triol.

Vad är skillnaden mellan Triol och crowdfunding-aktörer?

Den stora skillnaden är att finansieringsplattformarna måste förhålla sig till ”allmänheten” för att finansiera sin utlåning, vilket innebär att projekt som söker finansiering måste förstås av de privata investerarna. Projekt som ligger utanför ”ramen” för till exempel ett vanligt byggprojekt kan då få svårt att hitta finansiering. Det finns även projekt- eller projektägare som inte vill att deras planer ligger ute till allmän beskådan på nätet. Det som behövs på marknaden för att skapa optimala förutsättningar för låntagarna är fler kreditgivare som inte finansieras av allmänheten.

Vad är fördelen med Triol Kapital när man letar finansiering till sitt projekt?

Vi är ett litet gäng som är snabba i våra beslut. Den stora skillnaden mellan oss och våra konkurrenter är att vi lägger stor vikt på projektet i sig och personerna bakom. Kreditrisken kan alla bedöma, det som särskiljer kreditgivarna är förmågan att särskilja ett framgångsrikt byggprojekt kontra ett misslyckat. Gillar vi upplägget och tror på projektägarna så är vi även kreativa med hur vi kan lösa finansieringen. Vi behöver inte behaga ett privat kollektiv som måste förstå din plan. Dialogen med oss kommer att vara ärlig och rak från start för att slippa jobbiga överraskningar senare i processen.