Intervju med vår kreditanalytiker Hampus

Vi har intervjuat Hampus som arbetar hos oss. Hampus berättar lite om Triol och vad han gör i sin roll som kreditanalytiker på företaget.

Vad innebär ditt arbete som kreditanalytiker på Triol?

I min roll som kreditanalytiker så är det jag som håller kontakt med våra befintliga och blivande låntagare. Jag håller kontinuerlig kontakt med bostadsutvecklaren för att få in relevant information som vi på Triol behöver för att säkerställa krediten. Detta arbete sker oftast i ett tätt samarbete med kunden där det för mig är viktigt att vara närvarande, lättillgänglig och tillmötesgående för att möjliggöra en smidig kontakt.

Vem är en typisk kund till Triol?

Vi har en väldigt stor blandning av kundtyper. Dels är det erfarna bostadsutvecklare som sedan tidigare har genomfört flertalet projekt och endast är i behov av ett byggnadskreditiv. Dels är det mindre erfarna bostadsutvecklare, ofta mer erfarna byggare, som saknar lång erfarenhet och därmed behöver mer stöttning i de administrativa delarna avseende uppsättning av BRF, intygsgivningar m.m. Vi på Triol vill finnas till för samtliga och har genom våra kontakter i branschen möjlighet att vara behjälpliga i hela processen – oavsett tidigare erfarenhet.

Vad anser du är viktigt att tänka på inför kontakt med er?

Vi är gärna med så tidigt som möjligt i processen och vill alltid lyssna på de affärsmöjligheter som du har. Tveka därför aldrig att ta kontakt med oss och presentera din affärsmöjlighet.
För oss är det viktigt att arbeta transparent och ärligt vilket innebär att vi snabbt kan konstatera om det är en affär som passar in hos oss eller inte.
I det fall affären inte passar hos Triol har vi vanligtvis nära kontakter som vi kan tipsa om för att du ska kunna möjliggöra din affär.
Självfallet är det enklare att avgöra affärens potential ju mer information som du har tillgängligt.

Varför anser du att man ska välja Triol som finansieringspartner?

Vi som arbetar på Triol är ett tight och sammansvetsat gäng som arbetat tillsammans under många år. Vi vill uppfattas som enkla att arbeta med, kreativa på att hitta hållbara lösningar och ärliga och raka i dialogen. Vi är inom vårt segment väldigt konkurrenskraftiga avseende prissättningen men jag tror att de flesta som väljer oss gör det p.g.a. den snabba och problemfria dialogen.