Intervju med vår Transaktionschef Lottie Löf

Sista steget i vår intervjuserie är en intervju med vår transaktionschef Lottie Löf.

Vad är din roll på Triol?

Jag är ansvarig för utlåningen på Triol och arbetar tätt tillsammans med kreditanalytiker för att bedöma, analysera och följa upp de projekt vi finansierar. Genom nära dialoger med bostadsutvecklare och våra samarbetspartners arbetar jag för att Triol ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ till banker och crowdlending plattformarna.

Vilka typer av krediter finansierar ni?

Vi erbjuder en bred portfölj och alternativ på olika upplägg med inriktning på markförvärv, byggnadskreditiv och brygglån. Generellt skiljer sig våra krediter ganska mycket från varandra men en betydande del avser byggnadskreditiv för uppförande av flerbostadshus i BRF-form. Vi gör egentligen all form av finansiering hänförlig till bostadsutveckling och förfrågningar avseende hyresbostäder och äganderätter ökar. Vi finansierar projekt i hela Sverige och har idag aktiva lån i såväl södra som norra Sverige.

Vilka förändringar tror du kommer ske det närmsta året?

Vi växer snabbt och trots att vi är ett ungt bolag har vi kommit långt när det gäller både vår produktportfölj och egen finansiering. Det finns en stor efterfrågan på krediter i tidiga skeden och jag tror att det finns en stor fördel i att kunna erbjuda låntagaren finansiering redan i samband med förvärvet. Många av våra konkurrenter ställa höga krav på att projektet ska ha kommit långt innan lån kan upptas, allt från beviljat bygglov, försäljningsgrad och klara entreprenadavtal. Resultatet av detta blir att bostadsutvecklare oftast behöver finansiera förvärv med 100% eget kapital, vilket ger begränsningar till nya förvärv.

Idag står ca 80% av våra beviljade krediter av byggnadskreditiv. Jag tror, och hoppas, att vi kommer att öka andelen markfinansieringar det närmsta året. Vi har fler möjligheter än våra konkurrenter att genomföra den typen av krediter, då vi inte måste förhålla oss till samma regulatoriska krav, och jag ser en stor fördel i att kunna erbjuda våra klienter en finansiering genom hela projektet.