Nu erbjuder vi även fastighetslån hos Triol Kapital

I takt med att bankerna stramar åt sin utlåning är vi på Triol Kapital stolta över att kunna berätta att vi nu även erbjuder långfristiga fastighetslån. I fastigheten måste det finnas ett kassaflöde från uthyrningen som täcker kostnaden för fastighetslånet (ränta och ev. amortering).

Det finns många fördelar med fastighetslån. Att inte förglömma fördelarna gentemot bankernas fastighetslån. Låt oss lista några av dessa.

Fördelar med fastighetslån

 • Frigör kapital
  Beviljas man ett fastighetslån betalas hela beloppet ut vid ett tillfälle i samband med lånstart. Det frigör kapital som kan användas till andra likviditetskrävande delar av verksamheten såsom köp av annan fastighet, lösa ett dyrt lån etc.
 • Billigare
  Fastighetslånen är i regel billigare än ett byggnadskreditiv eller ett brygglån samt att de kan leva längre, upp till 6 år.
 • Lägre risk
  Risken är ofta lägre jämfört med brygglån, markförvärv och byggnadskreditiv vilket ger en lägre räntekostnad.
 • Längre löptid
  Vi erbjuder löptider på upp till sex år.

Fördelar med vårt fastighetslån jämfört med konkurrenterna

 • Lättare amorteringskrav
  Som kund behöver du inte amortera i samma uträckning hos oss jämfört med bankerna. Banken kräver ofta en hög amorteringstakt medan vi har en flexibel amortering upp till 2 % per år. Vi kan även låna ut efter bankens lån, vilket innebär att vi och banken lånar ut till dig samtidigt.
 • Högre belåning
  Vi kan belåna mer mot fastigheten jämfört med banken. Vi kan belåna upp till 80 % av fastighetens värde, jämfört med banken som ofta bara sträcker sig till 60 %. Med andra ord kan kunden frigöra ytterligare kapital hos oss.
 • Mindre aktör = bättre service
  Precis som med alla våra tjänster påstår vi att vi är snabbare än våra konkurrenter gällande återkoppling, beslut och utbetalning.
 • Helhetslösning
  Vi tillhandahåller lösningar och samarbetspartners hela vägen. Allt inom bokföring, värdering, entreprenad, juridik, administration, projektkalkyler, dialog med branschkollegor, utlåning och övriga tjänster inom fastigheter. Vi hjälper helt enkelt kunden hela vägen i stället för enbart punktinsatser.

Den kanske viktigaste fördelen med oss på Triol är att vi är en långsiktig partner. Fastighetsprojekt kan bli en utdragen process och att få behålla samma rådgivare under denna resa värderar våra kunder högt. Medan andra aktörer digitaliserar såväl processer som relationer arbetar vi hårt för att alltid finnas tillgängliga för våra låntagare.

Kontakta oss om du vill få hjälp med ditt fastighetsprojekt.