Orolig marknad skapar möjligheter för bra affärer

Den enes död den andres bröd, som man brukar säga. Vi befinner oss på en skakig och osäker fastighetsmarknad, vilket gör att aktörer som behöver frigöra likvida medel kan tvingas sälja av fastigheter i viss desperation. Något som ofta resulterar i en lägre kostnad, vilket öppnar upp möjligheter för fastighetsutvecklare att göra bra affärer. Däremot stöter man ofta på en utmaning i finansieringen, där osäkerheten i branschen gjort att villkoren stramats åt. Det är där Triol Kapital kommer in i bilden.

Fortsatt osäkert läge på marknaden

Senaste åren har vi levt i en händelserikvärld, vilket givetvis påverkat fastighetsbranschen. Investeringsstödet har avskaffats, höjda räntor, problematik i leveranskedjor vid byggnation och en förändrad bostadsmarknad för privatpersoner, för att nämna några. Att investera i fastigheter kan därför kännas riskabelt. I en förändrad marknad kommer branschen behöva ställa om och vi som långivare behöver utmana och anpassa vår egen riskaptit. Därför behöver vi, precis som våra låntagare agera snabbt och anpassa oss efter de nya förutsättningarna.

Möjlighet att köpa med rabatt

Slutpriset på en fastighet påverkas av flera faktorer, där efterfrågan troligtvis är den mest avgörande. Evidensen i marknaden är fortfarande låg, men det man kan se är att marknaden i viss mån pausats. Detta har resulterat i färre genomförda transaktioner under 2022 i jämförelse med 2021. Som ett resultat av en orolig marknad tvingas aktörer frigöra likvida medel och kan behöva sälja i desperation.

Resultatet blir en lägre kostnad och därför kan det vara en god affär för en etablerad fastighetsutvecklare att genomföra ett förvärv inför 2023. Den största utmaningen för aktörer i branschen är just finansieringen då våra konkurrenter inom bank- och finansbranschen senaste året stramat åt kraven ytterligare, vilket i sin tur gör att finansiering idag kan upplevas svårare än tidigare.

Våra kreativa lösningar kan möjliggöra ett nytt förvärv

I dagsläget är det inte ovanligt att banker och finansiella institut ställer krav på att förvärv ska finansieras till 100 % med eget kapital. Ett förfarande som gör att projektets framfart blir lidande och i många fall inte ens möjliga att genomföra.

Vårt bidrag är kreativa lösningar på komplexa problem och i rådande marknadsläge vill vi erbjuda ett alternativ till de bolag som ser marknadsläget som ett tillfälle att genomföra en god investering. Vi erbjuder lån i tidiga skeden, vilket gör att våra låntagare behöver mindre andel egna medel vid förvärv och att nya projektet kan påbörjas med hjälp av lånade medel. Våra förvärv- och brygglån möjliggör därför fler transaktioner och ger snabbare processer, där varje kreditförfrågan bedöms och anpassas individuellt.

Läs mer om våra lån här.