Otrygg bostadsmarknad ökar betalningsviljan för hyresrätter

Vi konfronteras dagligen med dystra nyheter om byggprojekt, inflation, kronförsvagning och framför allt en ohållbar situation för privatpersoners boendesituation. Den negativa uppfattningen och verkligheten kring bostadsbyggande i Sverige är svår att komma ifrån. Men lite i skymundan av de mediala diskussionerna kring att hyressättningen för det befintliga beståndet inte orkat följa med inflation och ränteökningar, ser vi nu att en ökad hyressättningen för nyproduktion smugit upp i kulisserna. Vi på Triol vill påstå att det just nu är ett attraktivt marknadsläge för att sjösätta sitt hyresprojekt. 

Enligt Boverket förväntas antalet byggstarter i Sverige att minska från 71 500 år 2021 till 27 000 år 2023. Statistiska Centralbyrån (SCB) presenterade före sommaren statistik som visar att endast 8 300 nya bostadslägenheter påbörjades under det första kvartalet i år, vilket utgör en halvering av nybyggnationen jämfört med samma period föregående år. Utsikterna för 2024 målas än mer dystert.  

Fastighetsägarnas hyreshöjning låg

Fastighetsägare i Sverige lyckades endast genomföra en hyreshöjning på 4,2 % detta år, vilket kan sättas i relation till den genomsnittliga inflationen på 9-10 %. Effekten av detta blir att ökade räntor och höjda avkastningskrav gör att kompensationen för det befintliga beståndet uteblev. Detta leder i sin tur till fallande värden på fastighetsbeståndet och skapar en passiv fastighetssektor. Orsakerna till oron över låga avkastningar eller till och med negativa kalkyler leder till minskat antal byggstarter och den negativa spiralen fortsätter. 

Hyresrätter

Osäker bostadsmarknad gynnar hyresmarknaden 

Trots inflationens påverkan som gör det utmanande för ägare och hyresgäster av befintliga äldre fastigheter att komma överens om hyror i jämförelse med den allmänna prisökningen, så har inte marknaden för nyproduktion påverkats på samma sätt. Hyrorna för nyproducerade hyresrätter i attraktiva områden har nämligen stigit upp till 25 procent i år om man jämför med nivåerna från början av 2022, vilket indikerar att betalningsviljan och toleransen gällande högre hyror för nyproducerade hyresrätter är stark.  

Slutkonsumenten är helt enkelt mer villig att betala en högre hyra för en nyproducerad hyresrätt än tidigare. Detta kan förklaras av att alternativet; att köpa en bostadsrätt, för närvarande för många uppfattas som för riskabelt. Dessutom vet vi alla att det är svårt att ens få ett lånelöfte i dagens otillräckliga banksektor. Slutanvändarens rädsla för att räntorna kommer att ligga kvar på höga nivåer, eller ännu värre stiga ytterligare, gynnar den hyrda marknaden.  

Attraktivt marknadsläge för att sjösätta sitt hyresprojekt 

Så i skymundan av de mediala diskussionerna kring att hyressättningen för det befintliga beståndet inte kunnat följa med inflation och ränteökningar, så smyger alltså hyressättningen för nyproduktion upp i kulisserna. Med andra ord, våga ta steget och starta ert hyresprojekt. Efterfrågan finns uppenbarligen där. 

Vi på Triol kommer alltid hitta vägar som går mot strömmen och vi tror på att hitta kreativa och genomtänkta alternativ till den just nu rådande uppfattningen. Den allmänna oron och den ibland snedvridna mediabilden kan leda till att duktiga entreprenörer inte vågar starta sitt hyresprojekt idag. Om du står inför långivare som inte ser potentialen och möjligheterna i ditt projekt, tveka inte att kontakta oss på Triol Kapital. Vi är här för att guida dig framåt i ditt projekt och vi vågar utmana den generellt negativa uppfattningen om marknadsläget. 

Claes Ulfsparre, Partner Triol Kapital