Intervju med Claes Ulfsparre

Riksbanken lämnade räntan oförändrad i november förra året, vilket naturligtvis ger signaler. Den stora frågan just nu är: när kommer vändningen? Vi satte oss ner för en intervju med finanschefen och en av grundarna, Claes Ulfsparre, för att få hans insikter om marknadsläget och Triols resa.  

Du skulle nu få möjligheten att presentera dig själv, men det har redan gjorts av din kollega Hampus. Vad tror du att han har sagt?  

Haha, spännande! Jag tror att Hampus har sagt att jag är snäll och oftast glad, fotbollsintresserad och då speciellt intresserad av AIK, noggrann och Excel-expert.

Tyvärr inget om Excel-expert men annars var det nära. Hampus Norman om Claes Ulfsparre:

Claes är en omhändertagande och omtänksam person. Väldigt fin familjepappa och ett socialt geni som alltid livar upp alla sammanhang. Extremt sportintresse och då specifikt fotboll.

Berätta om din bakgrund. Hur hamnade du på Triol Kapital?

Jag är 43 år gammal och bor i Täby med min fru och våra två fotbollstokiga söner. Jag har arbetat inom finansbranschen sedan jag tog examen från Ekonomlinjen 2005 och har haft positioner som Controllerchef på Carnegie Investment Bank, Head of Finance på Catella Bank och CFO på Promentor Finans (nu Serafim Finans). Jag grundade Triol tillsammans med Lottie Löf och Hjalmar Sigurdarson 2020, eftersom vi insåg att det fanns en lucka på finansmarknaden för en aktör som kunde vara flexibel i sin kreditgivning och fatta snabbare beslut jämfört med andra kreditgivare inom branschen.

Från det att Triol grundades år 2020 har världen upplevt många omvälvande händelser som har påverkat branschen. Hur har ni navigerat och anpassat er till dessa utmaningar? 

Vi startade Triol precis innan Corona slog till i samhället 2020 och har sedan dess lånat ut pengar under både kriget i Ukraina och inflationsresan. Vårt motto har alltid varit att det behövs en aktör som vi när det blåser kallt därute – en aktör som vågar satsa trots den externa oron. Vi vet att det alltid finns bra fastighetsprojekt med duktiga fastighetsentreprenörer som behöver vår hjälp. Då gäller det att kunna se igenom den externa stressen.

Triol Kapital gjorde 2023 ett rekordår. Vilka faktorer har varit avgörande? 

Jag tror att det till stor del beror på att vi tillhandahåller det som de större aktörerna inte kan erbjuda, nämligen tydliga besked och snabb hantering. Hos oss får du oftast ett förslag på låneupplägg inom 48 timmar från första kontakt. Om du gillar upplägget och kan leverera det material vi behöver, kan vi betala ut en kredit inom en till två veckor. Detta är möjligt eftersom vi äger vårt eget bolag och har en finansiering som tillåter det. Vi slipper de betungande kapitaltäckningskrav som många av våra konkurrenter måste följa och som hämmar deras utlåning och flexibilitet.

Riksbanken lämnade räntan oförändrad senast. Dina tankar om det? 

Överraskande och naturligtvis positivt för fastighetsbranschen. Jag tror att inflationen kommer att sjunka till normala nivåer naturligt och på relativt kort sikt. Eventuella ytterligare höjningar skulle troligen endast vara för att stärka kronan. Dock anser jag att det är viktigare att bekämpa lågkonjunkturen och lindra trycket från räntehöjningar.

Enligt Boverkets prognos behövs 67 300 bostäder byggas varje år fram till 2030, i år väntas det byggas 25 500 bostäder och 2025 bara 17 500. Den stora frågan just nu är såklart: när vänder det? 

Jag tror på en positiv utveckling redan i mitten av 2024, förutsatt att ränteläget stabiliseras och den första räntesänkningen genomförs. Redan nu får vi positiva signaler från vårt kundkollektiv som tyder på intresse för nya projekt och en ökad efterfrågan inom vissa segment. Andra utmaningar, som leveranskedjor och höga insatsvarukostnader, ser ut att klarna upp. Trots detta återstår kostnaden för finansiering som en utmaning. Vi har en produkt planerad för lansering 2024 som förväntas bidra till bostadsbyggandet i Sverige. Mer information om det kommer framöver.

Tack Claes. Låt oss avsluta med en klassisk “fem snabba”:

Äter helst: Stekt röding med svampsås.
Lyssnar på: Schlager såklart, nämen en del rock och house.
Lever för: Min fina familj. Och AIK.
Läser: Ett litet liv med Hanya Yanagihara borde alla läsa. Bret Easton Ellis är en annan favorit.
Livsfilosofi/motto: Ta problemen när de kommer.