Triols samarbete med Bolevo skapar möjligheter.

Inflationen och det höga ränteläget påverkar marknaden för nyproducerade bostadsrätter i hög grad. Trots det mottar både vi på Triol Kapital och vår samarbetspartner Bolevo Sverige AB attraktiva förfrågningar angående just denna typ av projekt. Vår transaktionschef, Lottie Löf, träffade Roberth Wallin som är en av grundarna av Bolevo, för ett av våra gemensamma projekt och passade på att fråga honom om hans syn på efterfrågan av deras tjänster i en påverkad marknad.  

Unika i sitt segment

Vi på Triol har haft förmånen att vid flera tillfällen arbeta tillsammans med Bolevo. Bolaget grundades år 2022 med målet att täcka samtliga moment inom uppförandet av nya bostadsrättsföreningar och ombildningar. Något som idag är deras USP. Roberth Wallin kommer senast från Restate och han och hans kollegor har bred erfarenhet inom allt från löpande administrativt arbete till juridisk rådgivning och bolagsuppsättningar.

Mer relevant nu än tidigare med extern hjälp 

Under en period med en stark bostadsmarknad är det mindre vanligt att man noga överväger de potentiella konsekvenserna av att investera i en ny bostad. Under de senaste åren, när marknaden varit uppåtgående, fullföljer de allra flesta köparna sina köp. När marknaden förändras genom att marknadsvärden sänks och driftkostnader ökar, kan köpare få svårare att sälja eller få det förväntade priset på sin befintliga bostad. Effekten av detta är att vi nu oftare stöter på slutkunder som vill frånträda avtal om köp av en nyproducerad lägenhet, säger Roberth Wallin.   

Regler och lagar förändras kontinuerligt och därför är det viktigt att känna till dem redan i uppstartsprocessen. I januari 2023 trädde flera ändringar i bostadsrättslagen i kraft. Bland annat kan man inte längre skriva förhandsavtal innan bygglov vunnit laga kraft. År 2024 blir det ytterligare ändringar i lagen som kommer påverka den som utvecklar bostäder.

Ökar möjligheterna för bra finansieringsvillkor 

En organiserad och välplanerad bostadsrättsförening med allt nödvändigt material på plats ökar chansen betydligt för att få förmånliga finansieringsvillkor. Exempel på fördelar som då kan erbjudas är lägre krav på förhandsförsäljning eller ränta. Finansiärer anser helt enkelt att risken är lägre om många av de risker som kan uppstå kan elimineras.

Triol och Bolevo arbetar gemensamt för att möjliggöra fler byggstarter i Sverige 

Trots det rådande marknadsläget finns det fortfarande lönsamma projekt där efterfrågan hos slutkunderna är stark. Att hitta rätt samarbetspartner som kan hjälpa till med alla delar i ett nytt projekt kan dock vara en utmaning. Vi på Triol arbetar aktivt för att utveckla våra samarbeten med erfarna specialister som möjliggör smidigare upplägg för våra kunder. Vårt samarbete med Bolevo innebär att vi kan skapa rätt bolagspaketering och koppla ihop välfungerande bostadsrättföreningar med bra finansiering. Med Bolevos stöd i projektets tidiga skede ökar möjligheterna för fastighetsbolag att få en bra finansiering.