Vad skiljer oss som finansiär från storbankerna?

Vi är affärsmässiga

För det första erbjuder vi en högre belåning, upp till 75% av fastighetens värde i jämförelse med bankerna. Samtidigt kan man hos Triol låna till en större del av kostnaderna. Med andra ord behöver man inte lägga in lika stor del av sitt egna kapital. En lägre andel eget kapital i kalkylen leder till en högre avkastning för våra låntagare, då kostnaden för våra lån generellt sett är lägre än avkastningen på eget kapital.

Jämfört med bankerna är vi mer flexibla vad gäller bolagets historik och ekonomi. Storbankernas finansieringskrav har stramats åt rejält sedan finanskrisen 2009, vilket har lett till svårigheter för fastighetsbolagen. En naturlig följd av detta är att bolagen vänder sig till de alternativa finansieringslösningarna som seglat upp de senaste åren, såsom crowdlending, obligationer, preferensaktier, forwardfunding, Joint Ventures med flera. Dessa alternativa lösningar lyder inte under samma legala och finansiella krav från Finansinspektionen.

Flexibla låneformer

Vi erbjuder brygglån, förvärvskrediter, byggnadskreditiv och botten- och topplån på ett smidigare sätt än vad bankerna i de flesta fall lyckas erbjuda. Vi är mer flexibla och lösningsorienterade med vår finansiering, men framförallt mer utformade utifrån kundbehov.

Snabba beslut

Jämfört med storbankerna har vi en betydligt mindre organisation vilket givetvis skapar möjlighet till kortare beslutsvägar som renderar i betydligt snabbare bedömning och beslut. En propå på en storbank kan ta flera månader och kan behöva gå igenom fyra-fem olika beslutfattare. På Triol tar det upp till tre dagar att ta beslut och maximalt två veckor till utbetalning, förutsatt att all information kopplat till kunden och projektet stämmer.

Helhetslösning

Vi tillhandahåller lösningar och samarbetspartners hela vägen, från ax till limpa. Allt inom bokföring, värdering, entreprenad, juridik, administration, projektkalkyler, dialog med branschkollegor, utlåning och övriga tjänster inom fastigheter. Vi hjälper helt enkelt kunden hela vägen i stället för punktinsatser.

Den kanske viktigaste fördelen med oss på Triol är att vi är en långsiktig partner. Fastighetsprojekt kan bli en utdragen process och att få behålla samma rådgivare under denna resa värderar våra kunder högt. Medan andra aktörer digitaliserar såväl processer som relationer arbetar vi hårt för att alltid finnas tillgängliga för våra låntagare.

Kontakta oss om du vill få hjälp med ditt fastighetsprojekt.

/Hampus Norman, kreditanalytiker på Triol Kapital