Vi måste vänja oss vid det nya normala

Nyligen arrangerades det årliga eventet Bostadsdagen av Fastighetsvärlden. Ett uppskattat event för hela branschens intressenter, allt från bostadsutvecklare och byggare till politiker, finansiärer och investerare. På scen fick vi lyssna på huvudnamn inom branschen som nytillträdda riksbankschefen Erik Thedéen, Boverkets chefsanalytiker Hans-Åke Palmgren, OBOS VD Sofia Ljungdahl, bostadsanalytiker Linda Lövgren på konsultjätten WSP med flera.

Riksbankschef Erik Thedéen inleder

Vi på Triol Kapital var på plats under dagen för att lyssna till experternas syn på det ekonomiska läget och framtidsutsikterna för bostadsutvecklingen i Sverige. Ordet för dagen var ”risk” och först ut på scen var Riksbankschefen Erik Thedéen som inte så förvånande inleder om läget just nu. Kronan är rekordsvag, tillväxten faller för att inte nämna fastighetssektorn som är extremt räntekänslig just nu. 

Antalet byggstarter i nyproduktion fortsätter att minska under 2023 och vi är nu nere på samma nivå som för 10 år sedan. Byggkostnadsindex har ökat med 25 % och bostadspriserna är nere på -14 % sedan toppen i början på 2022. Till detta har avkastningskraven ökat för hyresrätter, vilket gör att marginalerna helt enkelt minskar oavsett om du bygger småhus, bostadsrätter eller hyresrätter.

Detta är några av anledningarna till att byggstarterna just nu ligger på rekordlåg nivå. En annan är att fastighetsbolagens efterfrågan på banklån har ökat samtidigt som finansieringsmöjligheterna begränsats. Sammanfattningsvis är det väldigt svårt att vara bostadsutvecklare idag. Trots detta ser Thedéen inga tecken på bostadskrasch. Vilket såklart kändes hoppfullt för samtliga i lokalen.

Vinden kommer att vända

Trots att bostadspriserna minskat med 14 % i år, så måste vi påminna oss om att vi är nere på samma nivåer som före pandemin. Bostadspriserna har skenat hysteriskt de senaste åren och perioder med inflation är nödvändiga för att korrigera marknaden. Och trots de senaste tolv månadernas svängiga beteende på marknaden visar den imponerande uppställningen av talare samma antydan; Vi måste vänja oss vid det nya normala och ha goda förhoppningar om att vinden kommer att vända. Kanske vänder den snabbare än vad vi kan tro?

Tillfälligt fönster

Kriser varar inte för evigt och enligt en av dagens talare Svante Jonsson, VD Tango, håller cykler likt denna historiskt sett i sig runt tre år. Vi kan se att antal färdigställda bostäder just nu är rekordmånga, av den anledningen att byggstarterna genomfördes för 1-2 år sedan. Detta möjliggör bra affärer framåt då marknaden vid projektets färdigställande sannolikt ser helt annorlunda ut än idag. Och då till det bättre förhoppningsvis.

Riksbanken tror på en relativt snabb sänkning av inflationen, tillväxten kommer att minska och därtill kommer ränteläget att stabiliseras och gå mot en mer normal nivå. Så snart ränteläget stabiliseras kan köpare och säljare mötas, i såväl fastighetsbranschen som på den privata marknaden. Att den dynamiken inte sker idag, i kombination med oron inför de kommande 12 månaderna, är med stor sannolikhet anledningen till det stillestånd vi ser på transaktionsmarknaden just nu.

Nya möjligheter och tillfällen att utröna nya marknader

Historiskt sett är det i kritiska perioder som de goda investeringarna har kunnat genomföras, vilket är anledningen till att många stora bolag idag arbetar aktivt för att utöka sin byggrättsportfölj. Det är i föränderliga tider som nytänkande bolag får ett försprång. Kan vi till exempel förändra våra boendeformer? Eller är framtiden att kombinera bostäder med samhällsbostäder eller kommersiella fastigheter?

Just nu ställs det enorma krav på oss som finansieringspartner. Det finns inte längre plats för bredd på marknaden och det ges inte utrymme för tvivelaktiga och långdragna processer. Nu gäller det att vara bäst på marknaden och vi på Triol Kapital får möjlighet att visa att vi är den bästa partnern för våra kunder även i stormiga tider.

Slutligen vill jag tacka Fastighetsvärlden för en mycket bra arrangerad dag samt alla talare för givande och intressanta insikter. Trots en hel del mörka siffror går jag därifrån med en god förhoppning om ett ljusare 2023.

/Lottie Löf, Transaktionschef Triol Kapital.