Funderar du på att söka finansiering hos oss? Så här kan processen se ut från det att du kontaktar oss till att återbetalning sker:

Kontakt
Kontakten initieras där ni får berätta om ert projekt och era planer. Vi är gärna med i en tidig fas i projektet för att möjliggöra att projektet optimeras väl sett till utförande och finansiering.  

Due Dilligence 
Vi genomför en sedvanlig DD-process där vi på en grundläggande nivå säkerställer att projektet är genomförbart tillsammans med bakgrundskontroll av företrädare och huvudmän.

En bild på gröna balkonger

Affärsförslag 
I denna fas har vi kommit så pass långt att vi ger ett affärsförslag för finansiering i ditt projekt. Ett affärsförslag innefattar vanligtvis prissättning tillsammans med några grundläggande krav som behöver uppnås. När vi är överens tecknas ett s.k. Term-sheet (avsiktsförklaring). 

Kreditberedning och Kreditbeslut 
Kreditberedning handlar om att fördjupa sig i den grundläggande DD-process som tidigare påbörjats. I detta stadie vill vi arbeta nära er för att tillsammans få fram all väsentlig och nödvändig information kring projektet samt säkerställa en effektiv och smidig hantering av finansieringsarbetet. Här kommer vi överens om hur krediten skall utbetalas, detta för att optimera finansieringskostnad och samtidigt hålla en rask byggtakt. Ledtiden, inklusive kreditbeslut, är cirka 1,5-2 veckor.  

Uppföljning av kredit 
I detta stadie är projektet i full gång och byggnationen pågår, vanligtvis genomför vi en större uppföljning efter halva projekttiden. Uppföljning innebär en dokumentation om projektets status, bilder, finansiell ställning och i vissa fall ett platsbesök. Denna uppföljning görs i första hand för att säkerställa att den initiala finansieringsplanen följs och att projektet löper enligt förväntan.

Bilden visar armeringsjärn

Återbetalning
I kreditberedningen sätter man ett återbetalningsdatum som baseras på projektets tidplan. Återbetalning regleras i de flesta fall genom insatser och slutplacering, men sker i vissa finansieringar genom refinansiering eller liknande. I samband med återbetalning återlämnas pantbrev till låntagare eller ny finansiär. 

Fler nyheter

17 december 2021

Årskrönika 2021 av VD Hjalmar Sigurdarson

Idén till Triol växte fram i december 2019 genom att jag, Claes Ulfsparre och Lottie Löf hade en känsla av att den interna hanteringen, kreditprocessen och beslutsvägarna vi tvingats leva med var överdrivet krångliga.
14 december 2021

BRF Berga Fritidsby står redo för inflyttning – ett samarbete utöver det vanliga

Ett spännande projekt som varit högt efterfrågat bland köpare.