Projektfinansiering – ett bra sätt för att kunna genomföra sitt projekt

Kontakta oss

Om man har tagit fram en bra plan för ett lönsamt projekt som man vill förverkliga men själv inte har tillräckligt med kapital för att göra planen till verklighet så kan det kännas lite modstulet. Man vet också att projektet kommer att göra skillnad så man vill verkligen kunna få det realiserat. Där kommer projektfinansiering in. Ett projekt som verkar mycket lovande finns det bra möjligheter att kunna få finansiering till så att det kan startas, och när det väl är färdigt och börjar att bli inkomstbringande börjar man återbetala pengarna för projektet. Så projektfinansiering är en bra lösning för att man ska kunna genomföra sitt projekt.

Kontakta oss

Finansiering till fastigheter.

Fastigheter är ett område där det alltid behövs förnyelse på olika sätt och fastighetsprojekt finns ju i olika former såsom bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Alla har sina olika möjligheter men därmed också sina olika svårigheter när de ska verkställas. Att ha gjort en grundläggande insamling av fakta och ha en bra plan är a och o, oavsett vilken typ av fastigheter projektet gäller, för att det ska kunna bli finansierat.

Vad är projektfinansiering?

Projektfinansiering innebär att man ansöker om att få finansiering för att genomföra ett visst projekt, finansieringen ska täcka alla de olika kostnader som projektet kommer att ha. Man behöver ha en ordentligt skriven plan för projektet med olika typer av analyser och dokumentation. Och gärna också en plan med kostnader för projektet och hur lång tid som projektet beräknas att ta. Har man en seriös och realistisk plan för projektet så brukar man kunna få finansiering till det, om det är ett projekt som kommer att kunna ge avkastning och bli helt självförsörjande efter sitt färdigställande.

Vad gäller för projektfinansieringsaffärer?

Det som gäller för projektfinansieringsaffärer är att den som ansöker om kapital ska kunna uppvisa ordentlig dokumentation för projektet och även kunna visa på att det är en väl genomtänkt plan som går att förverkliga. Riskerna för projektet blir fördelade enligt vem som kan hantera respektive risk bäst och en återbetalning brukar ske efter att det färdiga projektet har börjat att generera en inkomst. Dessutom brukar finansiären ta någon typ av säkerhet som ett skydd för sina utlånade pengar, säkerhet kan till exempel vara en borgensförbindelse eller olika tillgångar. Vad som blir bestämt inför finansieringen av ett projekt är alltid individuellt eftersom alla projekt kräver olika planer och åtgärder.

Intresserad av våra andra fastighetslån?

Klicka här