Köpa fastighet – vi hjälper dig med din investering

Vad krävs för att köpa fastighet?

För alla typer av fastighetsköp är det första som krävs finansiering. Du måste, enkelt uttryckt, ha råd att köpa fastigheten. Antingen med kontanta medel eller via annan finansiering, som ett bolån eller fastighetslån. Vilket sorts lån som är aktuellt för just ditt fastighetsköp beror på vilken typ av fastighet du tänkt köpa, och om du ska köpa den privat eller genom ditt företag.

För dig som tänker köpa fastigheter och hyra ut lägenheter, eller köpa kommersiella fastigheter, är det klokt att inte göra detta privat. Även om det finns stora potentiella vinster i en fastighetsaffär finns det också stora risker. Det är tryggare för din privatekonomi att välja att köpa fastighet som företag. Det är också värt att tänka på att även företagsformen enskild firma är att räkna som ett privatköp, eftersom du då är personligt ansvarig för den enskilda firmans affärer.

Det är alltså inte ett krav att du driver ett företag för att köpa en fastighet, men många aktörer i fastighetsbranschen skulle beskriva det som en stark rekommendation. Allra minst personligt ansvar för dina fastighetsaffärer får du i företagsformen aktiebolag, där bolaget agerar som en egen juridisk person.

När du planerar att köpa fastigheter för kommersiellt bruk, är det en god idé att börja planera för din framtida affärsverksamhet långt innan du börjar leta objekt. Se efter hur din ekonomi ser ut först, för att kunna anpassa dina investeringar därefter. För många som investerar i fastigheter för första gången handlar det om en kontantinsats på någonstans mellan 1–3 miljoner kronor. Detta är alltså pengar du behöver ha kontant, utöver det fastighetslån ditt företag tecknar för att kunna köpa fastigheten.

Du som tänker köpa en fastighet för att hyra ut lägenheter eller andra lokaler, och alltså sköta fastigheten som en vinstdrivande verksamhet, bör också tänka längre än vad som krävs för att “bara” köpa fastigheten. Så länge som finansieringen finns på plats, kan i princip vem som helst köpa en fastighet. Att omvandla denna fastighet till en lukrativ affärsrörelse är dock en helt annan sak.

Första steget är att du måste göra en ordentlig bedömning av fastighetens skick. Alla kostnader för kommande renoveringar och underhåll måste tas med i dina ekonomiska beräkningar. Var transparent med detta när du förhandlar om ditt fastighetslån. Ju tydligare du är med dina behov gentemot din långivare, desto större chans har du att faktiskt få de pengar som krävs för att köpa fastigheten.

Därtill behöver du se till att du har tillräckligt med personal tillgänglig för att sköta driften av både fastigheten och det fastighetsbolag du startar. Många arbetsuppgifter kan du sköta själv, men troligtvis kommer du inte ha tid att ta hand om allt. Du får ta ställning till om du vill anställa personal, eller om du vill leja in tjänsterna från externa företag. Oavsett vad du väljer, behöver du ta med kostnaden för detta i beräkningen – och visa upp för din långivare att du tänkt igenom alla detaljer. Glöm inte att ju trovärdigare din affärsplan framstår, desto mer sannolikt är det att du får ditt fastighetslån beviljat.

Hur mycket får man låna till hyresfastighet?

Hur mycket du får låna till att köpa hyresfastighet är helt styrt av dina behov och hur din ekonomi ser ut. Bland annat spelar faktorer som geografisk placering och marknadsvärde in när en långivare bedömer hur mycket du får låna till ditt fastighetsköp. En vanlig belåningsgrad som många storbanker brukar godkänna är runt 65–70% av det banken bedömer som marknadsvärdet för fastigheten du tänker köpa. Vilken belåningsgrad banken godkänner kan också tolkas som en bedömning av hur mycket de tror på fastigheten du tänkt köpa. En mindre attraktiv fastighet kanske inte blir godkänd för en högre belåningsgrad än 50%.

Därtill kommer naturligtvis långivarens bedömning av bärigheten i din ekonomi. Här kan det vara tillfälle att påminna om ännu en fördel med att köpa fastighet som företag istället för som privatperson. När du verkar som ett fastighetsbolag kommer en långivare bedöma dina ekonomiska förutsättningar utifrån ett strikt affärsmässigt perspektiv, och inte blanda in dina personliga bolån, löneinkomster eller liknande.

Samtidigt är en välskött privatekonomi något du kan använda för att förhandla med långivaren. Särskilt om du inte har tidigare erfarenhet av företagande i fastighetsbranschen, kan ditt skötande av din privatekonomi vara en faktor i hur långivaren bedömer din betalningsförmåga och affärssinne. När du lånar pengar till att köpa en fastighet med avsikten att driva den som en kommersiell verksamhet, är det nämligen inte bara fastigheten som banken kommer granska – utan hur väl de tror att du kommer kunna sköta ruljangsen.

Vi är, som i de andra tjänsterna, snabbare än marknaden gällande återkoppling, beslut och utbetalning. Tveka inte att höra av er direkt till oss för mer information och en anpassad plan för dig, ditt företag och ditt projekt.

Kontakta oss

Typ av fastighetsfinansiering.

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Förvärvslån

Fastighetslån

Typ av projekt.

Vi finansierar fastigheter i hela Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

Vi förstår vikten av bostadsutveckling för att möta den växande efterfrågan på hem. Vare sig det handlar om att bygga nya bostadsrättsföreningar eller att utveckla hyresfastigheter för att stärka utbudet på hyresmarknaden, så har vi erfarenheten och resurserna för att stödja ditt projekt. Vi ser potentialen i att skapa hemmiljöer som folk trivs i och som bidrar till lokalsamhällets välmående.

Kommersiella och samhällsfastigheter

Vår finansiering omfattar även kommersiella projekt som shoppingcenter, kontorsbyggnader och industriområden, samt samhällsfastigheter som skolor, vårdinrättningar och kulturella inrättningar. Vi inser vikten av dessa fastigheter för att skapa dynamiska och hållbara samhällen där näringsliv och offentliga tjänster kan blomstra.

Övriga fastigheter

Utöver det traditionella, välkomnar vi även mer unika och nyskapande fastighetsprojekt. Det kan vara allt från fritidshus och turistanläggningar till specialiserade fastigheter som forskningsanläggningar eller logistikhallar. Vi är öppna för innovativa idéer och ser fram emot att utforska hur vi kan bidra till att förverkliga även de mest unika projekt.

Ska du köpa fastighet?

Klicka här

Vanliga frågor om att köpa fastighet

Är det möjligt att köpa en fastighet privat genom Triol Kapital?

Vad är fördelarna med att köpa fastighet genom ett aktiebolag?

Hur bedömer Triol Kapital min ansökan om fastighetslån?

Vilka ytterligare kostnader bör jag räkna med vid köp av fastighet?

Kan Triol Kapital finansiera fastighetsköp i hela Sverige?