Att stoppa byggnadskreditiv i detta läge är en dålig idé

Vi ser också trenden. Att få ett byggnadskreditiv är svårare idag än för ett eller två år sen. Till och med omöjligt hos en del aktörer. Att helt stoppa produkten byggnadskreditiv när marknaden förändras kan leda till stora problem på bostadsmarknaden och är inget vi på Triol Kapital kan stå för. Med detta i åtanke måste vi som finansiär inom fastigheter och bostadsutveckling hitta lösningar för att inte göra det omöjligt att bygga nytt eller förvalta fastigheter idag.

Stora risker på dagens bostadsmarknad

Den drastiska förändringen på bostadsmarknaden under året har inte gått någon obemärkt förbi och orsaken kan vi alla vid det här laget. Kombinationen av den minskade efterfrågan, det oroliga ränteläget och de höga byggpriserna skapar en stor risk i ett nybyggnationsprojekt. En risk som såväl projektägare som vi som finansiärer tvingas dela. Det oroliga läget har skapat en trend där finansiärer nu blir mer restriktiva i sin finansiering. Och då framförallt gällande byggnadskreditiv.

Underskottet riskerar att öka vid färre beviljade byggnadskreditiv

Bankerna har varit restriktiva gällande byggnadskreditiv för bostäder sedan 2017 som ett resultat av de skärpta amorteringskraven. Nu ser vi även finansiärer inom vårt segment dra i handbromsen för denna produkt. Detta resulterar i att det nuvarande underskottet på bostäder kommer att öka ytterligare de kommande åren. Vilket i sin tur leder till problem för rörligheten i samhället, arbetsgivarens förmåga att locka arbetskraft, trångboddhet och hemlöshet.

Vi som finansiär måste stötta bostadsutvecklingen även i tuffa tider

Triol Kapital grundades med syfte att finansiera Sveriges fastigheter och därmed bidra till att fler bostäder kan byggas. Att vara en god partner för våra kunder i såväl tuffa tider som goda, ser vi som grundbulten i vår vision. Att helt stoppa produkten byggnadskreditiv när marknaden skakar är helt enkelt inget vi kan stå för. Däremot måste vi anpassa oss till marknaden utan att ta för stora risker. Vilket leder oss till att vi vill vara tydliga med vilka typer av byggnadskreditiv, hänfört till bostäder, vi gladeligen beviljar i dagsläget.

Kravbilden är att ni besitter god erfarenhet, en finansiell styrka, har anlitat ett stabilt entreprenadbolag samt innehar en marknadsmässig kostnadskalkyl tillsammans med ett bra potentiellt mikroläge. Uppnår ni inte dessa krav kan vi erbjuda brygglån som alternativ i ett första skede.

Ett av våra ledord är ”kreativa” och det är något vi får möjlighet att bevisa ytterligare när marknaden svänger hastigt. Vi arbetar för att hitta lösningar där andra ser problem och förutom ovan hoppas vi kunna leverera ytterligare en lösning inom kort. Att stötta bostadsutvecklingen även i tuffa tider är det enda alternativet för oss.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig i ditt projekt.