Byggnadskreditiv – för utvecklare som vill hålla uppe byggtakten

Byggnadskreditiv

Finansiering via byggnadskreditiv är ett av våra ben. Vi erbjuder finansieringslösningar till små och medelstora bostadsutvecklare i Sverige. Vi är noggranna och har ett dedikerat fokus på sälj. Det, tillsammans med lång erfarenhet och stort kontaktnät, gör oss till en pålitlig partner på er tillväxtresa.

Vi går in i varje enskilt projekt med inställningen att vi ska skräddarsy en lösning som passar dig, ditt företag och ditt projekt – utifrån byggtakt, storleken på bygget och kapitalbehov. I ett fall är byggnadskreditiv det mest lämpliga, i ett annat är ett fastighetslån det bästa alternativet. Oavsett vilken typ av finansiering det handlar om så hjälper vi dig.

Fördelar med byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en vanlig finansieringslösning för företag eller bostadsrättsföreningar som vill bygga nytt, om eller till. För aktörer på fastighetsmarknaden som oavsett läget på marknaden vill fortsätta förnya och förbättra är byggnadskreditiv ett bra alternativ.

Det finns flera skäl till att många fastighetsutvecklare väljer att finansiera projekt via byggnadskreditiv:

 • Möjligt att betala i takt med att projektet fortlöper
  Byggnadskreditiv är kredit som kan användas i takt med att räkningarna kommer in. Ett byggprojekt slutförs i olika faser och med byggnadskreditiv som finansieringslösning slipper man ligga ute med pengar. Perfekt för företag eller bostadsrättsföreningar som behöver kapital för en nyproduktion eller en större renovering.
 • Betala ränta bara på belopp som används
  Många bostadsrättsföreningar i Sverige betalar ränta i onödan. Med byggnadskreditiv som finansiering betalas endast ränta på den del av krediten som används. Den effektiva räntan hålls nere och byggtakten hålls uppe. Lägg till att de räntor som vi erbjuder står sig mycket väl jämfört med resten av marknaden.
 • Kombinera med befintlig belåning
  Beroende på hur stort kapitalbehovet är kan hela projektet finansieras via byggnadskreditiv. Det finns samtidigt möjlighet att kombinera olika typer av
  fastighetsfinansiering och komplettera annan belåning med byggnadskreditiv för att täcka hela kapitalbehovet.
 • Flexibel amortering
  Det görs ingen amortering innan bygget är färdigt. När projektet är klart görs byggnadskreditivet i stället om till ett vanligt fastighetslån, men det går även att göra löpande insättningar så att krediten minskar, det vill säga lösa hela lånet i förtid.

 

Byggnadskreditiv som finansieringslösning kan vara vägen framåt i ert byggprojekt eftersom du undviker onödiga räntekostnader och kan komma vidare i processen. Tveka inte att höra av er direkt till oss för mer information och en anpassad plan för dig, ditt företag och ditt projekt.

Typ av fastighetsfinansiering

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Typ av projekt 

Vi finansierar fastigheter i hela Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

Kommersiella och samhällsfastigheter

Övriga fastigheter

Analys

Vi samlar in all relevant information om ditt projekt och analyserar den.

Erbjudande

När analysen är gjord får du ett erbjudande om finansiering från oss.

Avtal

Ett avtal signeras och utbetalning görs i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Hitta hit

Birger Jarlsgatan 34
114 29 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se