Byggnadskreditiv – För utvecklare som vill hålla uppe byggtakten

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en mycket vanlig finansieringslösning för företag eller bostadsrättsföreningar som vill bygga nytt, bygga om eller bygga till. Alternativet passar väl för aktörer på fastighetsmarknaden som oavsett marknadsläge vill fortsätta förnya och förbättra.

Fastighetsfinansiering via byggnadskreditiv är ett av många ben som Triol Kapital står på. Vi erbjuder finansieringslösningar till små och medelstora bostadsutvecklare i Sverige, och gör det med ett högt säljfokus och samtidigt en hög noggrannhet. Vi är en pålitlig kapitalpartner som via omfattande erfarenhet och ett stort kontaktnät kan vara en värdefull partner i er tillväxtresa.

Varje enskilt projekt kräver en specifik approach och en anpassad finansiering, inte minst beroende på byggnadstakt, storleken på bygget och kapitalbehov. I ett fall kan byggnadskreditiv vara lämpligt, i ett annat är ett annat fastighetslån vara det bästa alternativet. Oavsett vilken typ av finansiering som ditt fastighetsprojekt kräver så kan vi hjälpa dig.

En bild på stålramar

Typ av fastighetsfinansiering

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling

Byggnadskreditiv

Typ av bostadsprojekt 

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Bilden visar armeringsjärn

Analys

Triol samlar in relevant information om ditt projekt och genomför en analys.

Erbjudande

Efter analysen är genomförd erhåller du ett erbjudande om finansiering från oss.

Avtal

Avtal signeras och utbetalning sker enligt villkoren i erbjudandet.

Fördelar med byggnadskreditiv

Vad är egentligen byggnadskreditiv? Och varför väljer många fastighetstutvecklare att finansiera ett projekt via byggnadskreditiv? Till det finns flera anledningar:

  • Betala i takt med att projektet fortlöper: Byggnadskreditiv är alltså kredit som kan användas i takt med att räkningarna kommer in. Ett byggnadsprojekt slutförs i olika faser och med byggnadskreditiv som finansieringslösning slipper man ligga ute med pengar som inte används. Perfekt för företag eller bostadsrättsföreningar som behöver kapital för en nyproduktion eller en större renovering.
  • Ränta betalas bara på belopp som används: Många bostadsrättsföreningar i Sverige betalar ränta när man inte behöver. Med byggnadskreditiv som finansiering betalas endast ränta på den del av krediten som används. Den effektiva räntan hålls nere och byggtakten hålls uppe. Därtill står sig räntorna som Triol Kapital erbjuder mycket väl jämfört med resten av marknaden.
  • Kombinera med befintlig belåning: Beroende på hur stort kapitalbehovet är kan hela projektet finansieras via byggnadskreditiv. Det finns samtidigt möjlighet att kombinera flera former av fastighetsfinansiering, samt komplettera underliggande belåning med byggnadskreditiv för att täcka hela kapitalbehovet.
  • Amorteringen är flexibel: Ingen amortering innan bygget är klart. När projektet är färdigställt görs byggnadskreditivet vanligtvis om till ett vanligt fastighetslån. Det går även att lösa hela lånet i förtid; alltså göra löpande insättningar så att krediten minskar.

 

Undvik onödiga räntekostnader och kom vidare i byggprocessen. Byggnadskreditiv som finansieringslösning kan vara vägen framåt i ert byggprojekt. Tveka inte att höra av er direkt till Triol Kapital för mer information, och en anpassad plan för just er verksamhet.

Hitta hit

Birger Jarlsgatan 20
114 34 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se