Ökad efterfrågan på kombinerade brygglån och fastighetslån.

Vi har tidigare diskuterat behovet av att anpassa fastighetsbranschen till den nya verkligheten och den förändring som krävs i hur vi bygger och finansierar fastigheter. Just nu märker vi en ökad efterfrågan på juniora lån för vår produkt brygglån och vi anar att denna förändring sker med anledning av marknadsläget och bankernas krav på låga belåningsgrader. Att vi gör fler juniort säkerställda krediter indikerar att bankerna är mer öppna för att låta andra finansiärer pantsätta efter deras säkerheter nu än tidigare. Triol erbjuder brygglån som på sikt kan övergå till fastighetslån, vilket ger fastighetsbolag möjlighet att enkelt frigöra bundet kapital. Genom denna lösning kan vi hjälpa fastighetsbranschen att möta de utmaningar som den nya verkligheten medför. 

Triol Kapital offentliggör inga projekt 

Det finns flera möjligheter som öppnas upp för våra låntagare, exempelvis att kortsiktigt lösa ett likviditetsglapp inför en försäljning, täcka tillfälliga ökade kostnader eller investera i fastigheter. För att exemplifiera detta vill vi gärna dela med oss av ett av våra senaste lån inom denna kategori. Dock kommer vi inte att ge några detaljer om låntagare eller fastigheten. Detta av respekt för våra kunder, som oftast föredrar att inte exponera sina fastigheter på kreditgivares webbplatser eller sociala medier. 

Även om Triol inte formellt omfattas av banksekretess, värnar vi ändå om kundsekretessen och förstår hur viktigt det är för låntagare att ha förtroliga samtal med sin finansiär. Sekretessregleringen appliceras i våra kundavtal och innebär bland annat att vi är restriktiva med att offentligt redovisa specifika krediter och finansieringsupplägg. Trots att vi i denna artikel inte kommer att avslöja alla detaljer tror vi att den ändå kan skapa ett värde genom att den beskriver vår finansieringsprocess. På så sätt kan fler fastighetsbolag dra nytta av samma fördelar och flexibilitet som vårt senaste lån erbjuder.

Noterat fastighetsbolag frigör 17 miljoner genom nytt lån 

Vi på Triol blev kontaktade av ett av de större noterade fastighetsbolagen i Sverige med målsättningen att frigöra kapital till koncernen på kort sikt. Det fastighetsägande bolaget äger fastighetsbestånd i olika delar av landet och har en god dialog med en av storbankerna som belånar fastigheterna till en nivå om ca 50 % LTV. Den blivande låntagaren såg ett kortsiktigt behov i att frigöra 17 miljoner kronor genom att belåna en av sina fastigheter. Inom koncernen var en försäljning på gång som skulle frigöra medel som kunde användas för att återbetala det brygglån som nu krävdes för att koncernen skulle klara de kostnader och investeringar som krävs under perioden.   

Fastigheten som hade ett belåningsbart utrymme är en klassisk logistikfastighet, strategiskt belägen nära bra kommunikationer i en av Smålands största städer. Fastigheten har en stabil hyresgäst som är kontrakterad i flera år framöver. Kunden har ett seniort lån hos en av storbankerna och lånet från Triol ligger efterställt banklånet.  

Som säkerhet för lånet tar Triol fastighetspant för hela lånebeloppet och en moderbolagsborgen. Vi är engagerade i att säkerställa en korrekt värdering av fastigheten och anlitar därför en erfaren värderingsman för att uppdatera värdet. Förfrågan från kunden kom in på en måndag och vi presenterade ett förslag på finansiering samma dag. Tack vare en effektiv och god kommunikation mellan oss parter betalades lånet ut på fredagen samma vecka.  

Genom att snabbt agera och erbjuda skräddarsydda lösningar visade vi på Triol återigen att vi är den bästa parten på marknaden för fastighetsfinansiering. Vi är stolta över att ha hjälpt detta noterade fastighetsbolag att frigöra 17 miljoner kronor och ser fram emot att fortsätta samarbetet i framtiden.