Våra tjänster gör det enkelt att finansiera ditt bostadsprojekt

Vi kan fastighetsutveckling

Triols unika sammansättning gör att vi kan vara med i hela värdekedjan – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det ger oss möjligheten att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projekt fortlöper.

Vi finansierar markförvärv inom detaljplanelagt område och har inte krav på att bygglov ska vara godkänt innan utbetalning. För byggnadskreditiv lägger vi fokus på projektkalkylen men tar även hänsyn till historiska projekt, säkerheter och marknadsläge.

En bild på stålramar

Typ av finansiering

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Typ av bostadsprojekt 

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Bilden visar armeringsjärn

Analys

Triol samlar in relevant information om ditt projekt och genomför en analys.

Erbjudande

Efter att analys är genomförts erhåller du ett erbjudande om finansiering från oss.

Avtal

Avtal signeras och utbetalning sker enligt villkoren i erbjudandet.