Vi gör det enkelt att finansiera ditt bostadsprojekt

Vi kan fastighetsutveckling

Vår långa erfarenhet av fastighetsutveckling gör att vi kan vara med under hela processen – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det gör det också möjligt för oss att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projektet löper på.

Vi finansierar markförvärv inom detaljplanelagt område och kräver inte att bygglovet ska vara godkänt innan utbetalning. För byggnadskreditiv tittar vi på projektkalkylen, men tar även hänsyn till tidigare projekt, säkerheter och marknadsläge.

Vi har lån för alla delar av processen

Bostadsutveckling är en lång process och vi har lån för alla delar.

Vi har lån för alla typer av fastigheter

Vi finansierar fastigheter i hela Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

Kommersiella och samhällsfastigheter

Övriga fastigheter

Analys

Vi samlar in all relevant information om ditt projekt och analyserar den.

Erbjudande

När analysen är gjord får du ett erbjudande om finansiering från oss.

Avtal

Ett avtal signeras och utbetalning görs i enlighet med villkoren i erbjudandet.