Fastighetslån företag - på rätt sätt

Vi kan fastighetsutveckling

Triols unika sammansättning gör att vi kan vara med i hela värdekedjan – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det ger oss möjligheten att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projekt fortlöper.

Att köpa fastigheter är en stor investering. Mycket få investerare har nog eget kapital för att finansiera köpet, och även med en stor plånbok är det inte alltid det mest förmånliga alternativet.

Därför är det inte ovanligt att kombinera eget kapital med olika fastighetslån för att täcka sitt kapitalbehov. Då belastas inte den egna likviditeten på samma sätt och man slipper en hög riskexponering. Beroende på fastighetens utsikter behöver heller inte finansieringen vara särskilt kostsam – i vissa fall kan det till och med vara mer förmånligt att låna pengar via fastighetslån.

En bild på stålramar

Typ av fastighetslån

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Typ av bostadsprojekt 

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Bilden visar armeringsjärn

Analys

Triol samlar in relevant information om ditt projekt och genomför en analys

Erbjudande

Efter analysen är genomförd erhåller du ett erbjudande om finansiering från oss

Avtal

Avtal signeras och utbetalning sker enligt villkoren i erbjudandet

Trygga fastighetslån

Med Triol Kapital som partner kan du finansiera ditt köp av fastighet på ett enkelt, säkert och smart sätt.

Vi finansierar små och medelstora bostadsutvecklare i Sverige och gör det genom en stringent, enkel och trygg finansieringsmodell. Oavsett om du vill köpa fastighet eller låna för att på olika sätt utveckla den fastighet du redan äger, har vi en väg framåt.

Vår erfarenhet inom kreditgivning mot fastighetsaktörer är lång och därigenom kan vi snabbt sätta oss in i en affär, anpassa finansieringen för att möta ett specifikt behov och nära nog garantera hög avkastning med låg risk.

Vi begränsar oss inte geografiskt utan tittar främst på fastighetens potential. Vi kräver heller inte att bygglov ska vara godkänt innan utbetalning. Vi tillhandahåller flexibla finansieringslösningar för en krävande marknad, oavsett om det är bostadsrätter, hyresrätter eller äganderätter:

  • Byggnadskreditiv: Kredit när du behöver. Byggnadskreditiv är en finansieringslösning som många bostadsutvecklare ansöker om. Inte konstigt, eftersom ett byggprojekt blir klart i etapper och därför måste också finansieringen anpassas därefter. Krediten används eftersom fakturorna – från exempelvis entreprenörerna – kommer in, där ränta bara utgår på det belopp som används. När byggprojektet är färdigt kan krediten göras om till ett vanligt fastighetslån, med tillhörande amortering och räntekostnader.
  • Brygglån: Ett brygglån kan bli aktuellt när en bostadsutvecklare behöver kombinera underliggande finansiering med extra kapital. Inte sällan kan en utvecklare ha kapital bundet i en annan fastighet när en affärsmöjlighet dyker upp, och behöver då brygga affären med ett lån till dess att det egna kapitalet frigörs. Brygglån är också användbart för företag som har bevisad bärkraft för framtiden, men som hamnat i en situation med finansiella svårigheter.
  • Kombinerad lösning: Den erfarne bostadsutvecklaren vet att det är viktigt att vara flexibel när man söker finansiering. Exempelvis är en lösning som kombinerar eget kapital och brygglån inte alls ovanlig, och Triol Kapital är det enkelt gjort.

Vanliga frågor om lån till fastighetslån företag

Att köpa fastighet är på alla sätt en stor affär, egentligen oavsett hur stor aktören som köper är. Därför är det naturligt att fastighetsförvärv kommer med flera frågor. Beroende på om det handlar om köp av en fastighet med bostadsrätter, en hyresfastighet eller att köpa fastighetsbolag undrar många över juridiska regler, hur man gör en bra analys eller vad som faktiskt räknas som en god investering.

Vad händer till exempel om fastigheten som du vill köpa är knuten till ett bolag? Är det någon skillnad mot att köpa en fastighet som ligger i ett aktiebolag kontra ett handelsbolag? Hur stor del av mitt köp av en hyresfastighet kan jag förvänta mig att få lån för?

På Triol Kapital kan vi svara på de flesta frågor som rör fastighetslån. Du behöver inte nödvändigtvis vara klar med din plan för fastighetsförvärvet utan vågar komma till oss med en ofärdig vision.

Vår kompetens kommer från år av erfarenhet inom kreditgivning och i dag kan vi kalla oss en av de mest kompetenta aktörerna på marknaden. På grund av vår unika sammansättning kan vi snabbt komma till skott och ge finansiering på ett tryggt sätt.

Hitta hit

Birger Jarlsgatan 20
114 34 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se