Fastighetslån Företag – Låna på rätt sätt

Vi kan fastighetsutveckling.

Vår långa erfarenhet av fastighetsutveckling gör att vi kan vara med under hela processen – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det gör det också möjligt för oss att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projektet löper på.

Att köpa fastigheter är en stor investering. Få bostadsutvecklare har tillgång till det kapital som krävs för att finansiera projektkostnaderna. Även med en stor plånbok är det inte heller alltid det mest förmånliga alternativet.

Därför är det vanligt att kombinera eget kapital med olika fastighetslån för att täcka kapitalbehovet. Likviditeten belastas inte och du som bostadsutvecklare slipper utsätta dig för risk. Beroende på fastighetens potential behöver inte belåning vara särskilt dyrt – i vissa fall kan det till och med vara mer förmånligt att låna pengar via ett fastighetslån.

Typ av finansiering.

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Förvärvslån

Fastighetslån

Kontakta oss

Typ av bostadsprojekt.

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Snabbt, säkert och flexibelt

Om du väljer oss som partner kan du finansiera ditt köp av fastighet på ett enkelt, snabbt och säkert sätt.

Vi erbjuder finansieringslösningar till små och medelstora bostadsutvecklare i Sverige. Vi är noggranna och har ett dedikerat fokus på sälj. Det, tillsammans med lång erfarenhet och stort kontaktnät, gör oss till en pålitlig partner på er tillväxtresa – oavsett om du vill köpa en fastighet eller låna för att utveckla en fastighet du redan äger.

Vi sätter oss in i ditt projekt på kort tid, fattar beslut och ger besked om din finansiering snabbare än de flesta aktörer på marknaden. Till hög avkastning och med låg risk dessutom. För oss står fastighetens potential i centrum, inte var den ligger. Vi kräver inte heller att bygglovet ska vara godkänt innan utbetalning.

Vår affärsidé är snabb och säker finansiering till de som fixar fler bostäder i Sverige. Och det är en krävande marknad som ställer höga krav på flexibilitet. Därför har vi flera olika finansieringslösningar:

 • Byggnadskreditiv
  Många bostadsutvecklare ansöker om byggnadskreditiv och det är ingen slump. Då ett byggprojekt blir klart i etapper behöver finansieringen anpassas efter det. Krediten används i samma takt som fakturorna kommer in och ränta utgår bara på de belopp som används. När byggprojektet är färdigt kan krediten göras om till ett vanligt fastighetslån med tillhörande amortering och räntekostnader.
 • Brygglån
  När en bostadsutvecklare behöver kombinera befintlig finansiering med extra kapital är brygglån ett bra alternativ. Inte sällan har man kapital bundet i en annan fastighet när en affärsmöjlighet dyker upp och behöver brygga affären med ett lån fram tills dess att det egna kapitalet frigörs. Brygglån kan också användas av företag som har bevisat sin bärkraft för framtiden, men hamnat i en situation med finansiella svårigheter.
 • Kombinerad lösning
  En erfaren bostadsutvecklare vet att det är viktigt att vara flexibel när man ansöker om finansiering. Till exempel är en lösning som kombinerar eget kapital och brygglån inte alls ovanlig och hos oss är det enkelt att få till den här kombinationen.
  Vanliga frågor om lån till fastighetsförvärv
  Att köpa mark eller fastigheter är alltid en stor affär som väcker många frågor. Priset spelar egentligen ingen roll och det gör inte bostadsutvecklarens tidigare erfarenheter heller.

Vi har jobbat länge på marknaden och har stenkoll på juridiken som reglerar förvärv och analys av framtida projekt. Beroende på om det är ett köp av en obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område, eller en redan uppförd fastighet, så är det mycket att ta hänsyn till och analysera innan förvärvet genomförs.

Vi kan svara på de flesta frågor om fastighetsförvärv. Som bostadsutvecklare behöver du inte ha en färdig plan för förvärvet – vi tar mer än gärna en dialog redan tidigt så att vi tillsammans kan hitta rätt form för förvärvet. Tack vare vår långa erfarenhet av både kreditgivning och fastighetsprojekt kan vi sätta oss in i ditt projekt på kort tid och besluta om din finansiering snabbare än de flesta aktörer på marknaden.

De flesta förfrågningar om fastighetsförvärv handlar om förvärv inom detaljplanelagt område, där det ska byggas bostadsrätter, hyresrätter eller äganderätter. Fastighetsförvärv görs då antingen genom ett bolagsförvärv (där det förvärvade bolaget äger fastigheterna), eller genom ett rent fastighetsförvärv. Skillnaden är möjligheten att pantsätta de förvärvade fastigheterna. Det går nämligen bara att göra vid ett rent fastighetsförvärv.

Fördelarna med att paketera fastigheter i ett bolag är många. Därför är det betydligt vanligare med just bolagsförvärv. Och med rätt förutsättningar finansierar vi även bolagsförvärv.

Ett fastighetsförvärv är ofta starten på ett projekt, som i sin tur är slutet på en försäljning. Vi har lösningar för hela kedjan. Många av våra kunder tar ett förvärvslån i samband med själva förvärvet, som de sedan ersätter med ett byggnadskreditiv och betalar tillbaka krediten när projektet är slutfört.

Vi vill vara den mest kompetenta aktören på marknaden och ge dig som ser till att Sverige får fler bostäder finansiering på ett tryggt sätt. Med hjälp av vår kreativitet och en ärlig och rak dialog, vill vi ge dig den bästa servicen och marknadsmässiga villkor.

Lån för bostadsutveckling – din finansiella partner genom hela processen

När det kommer till bostadsutveckling är finansiering en kritisk komponent. På Triol Kapital är vi specialiserade på att erbjuda lån för fastighetsutveckling. Vårt mål är att vara din finansiella partner, där för att stödja dig genom hela utvecklingsprocessen.

Från markförvärv till byggnadskreditiv, våra lån för fastighetsutveckling är utformade för att möta behoven hos både små och medelstora bostadsutvecklare i Sverige. Vårt expertteam har lång erfarenhet och ett djupgående förståelse för marknaden. De är här för att hjälpa dig att utforma en finansieringsstrategi som matchar ditt specifika projekt och dess krav.

Vi erbjuder även brygglån och förvärvslån som en del av vårt sortiment av lån för fastighetsutveckling. Dessa produkter kan vara särskilt användbara när du behöver flexibilitet och snabb tillgång till kapital.

På Triol Kapital tror vi på att vara mer än bara en finansiell institution. Vi är ditt stöd och din partner genom hela processen för fastighetsutveckling. Vare sig du bygger bostadsrätter, hyresrätter eller äganderätter, kan våra lån för fastighetsutveckling hjälpa dig att förverkliga dina visioner.

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att finansiera ditt nästa stora fastighetsutvecklingsprojekt med våra skräddarsydda lån.

Intresserad av våra andra fastighetslån?

Klicka här