Fastighetslån företag - på rätt sätt

Vi kan fastighetsutveckling

Triols unika sammansättning gör att vi kan vara med i hela värdekedjan – från markförvärv till byggnadskreditiv. Det ger oss möjligheten att erbjuda en högre belåningsgrad i takt med att projekt fortlöper.

Att köpa fastigheter är en stor investering. Få utvecklare har tillgång till kapital för att finansiera en stor del av projektkostnaden med eget kapital och även med en stor plånbok är det inte alltid det mest förmånliga alternativet.

Det är vanligt att kombinera eget kapital med olika fastighetslån för att täcka sitt totala kapitalbehov. Den egna likviditeten belastas inte på samma sätt och du som utvecklare slipper en hög riskexponering. Beroende på fastighetens möjligheter behöver inte heller finansieringen vara särskilt kostsam -i vissa fall kan det till och med vara mer förmånligt att låna pengar via ett fastighetslån.

En bild på stålramar

Typ av fastighetslån

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling

Markförvärv

Byggnadskreditiv

Brygglån

Typ av bostadsprojekt 

Vi finansierar produktion av bostäder i Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrätter

Hyresrätter

Äganderätter

Bilden visar armeringsjärn

Analys

Triol samlar in relevant information om ditt projekt och genomför en analys

Erbjudande

Efter analysen är genomförd erhåller du ett erbjudande om finansiering från oss

Avtal

Avtal signeras och utbetalning sker enligt villkoren i erbjudandet

Trygga fastighetslån

Med Triol Kapital som partner kan du finansiera ditt köp av fastighet på ett enkelt, säkert och smart sätt.

Vi finansierar små och medelstora bostadsutvecklare i Sverige och gör det genom en stringent, enkel och trygg finansieringsmodell. Oavsett om du vill köpa fastighet eller låna för att på olika sätt utveckla den fastighet du redan äger, har vi en väg framåt.

Vår erfarenhet inom kreditgivning mot fastighetsaktörer är lång och därigenom kan vi snabbt sätta oss in i en affär, anpassa finansieringen för att möta ett specifikt behov och nära nog garantera hög avkastning med låg risk.

Vi begränsar oss inte geografiskt utan tittar främst på fastighetens potential. Vi kräver heller inte att bygglov ska vara godkänt innan utbetalning. Vi tillhandahåller flexibla finansieringslösningar för en krävande marknad, oavsett om det är bostadsrätter, hyresrätter eller äganderätter:

  • Byggnadskreditiv: Kredit när du behöver. Byggnadskreditiv är en finansieringslösning som många bostadsutvecklare ansöker om. Inte konstigt, eftersom ett byggprojekt blir klart i etapper och därför måste också finansieringen anpassas därefter. Krediten används eftersom fakturorna – från exempelvis entreprenörerna – kommer in, där ränta bara utgår på det belopp som används. När byggprojektet är färdigt kan krediten göras om till ett vanligt fastighetslån, med tillhörande amortering och räntekostnader.
  • Brygglån: Ett brygglån kan bli aktuellt när en bostadsutvecklare behöver kombinera underliggande finansiering med extra kapital. Inte sällan kan en utvecklare ha kapital bundet i en annan fastighet när en affärsmöjlighet dyker upp, och behöver då brygga affären med ett lån till dess att det egna kapitalet frigörs. Brygglån är också användbart för företag som har bevisad bärkraft för framtiden, men som hamnat i en situation med finansiella svårigheter.
  • Kombinerad lösning: Den erfarne bostadsutvecklaren vet att det är viktigt att vara flexibel när man söker finansiering. Exempelvis är en lösning som kombinerar eget kapital och brygglån inte alls ovanlig, och Triol Kapital är det enkelt gjort.

Vanliga frågor om lån till fastighetsförvärv

Att köpa mark eller en fastighet är på alla sätt en stor affär, oavsett pris och erfarenhet hos utvecklaren. Av denna anledning är det naturligt att ett fastighetsförvärv väcker många frågor. Vi på Triol har lång erfarenhet av såväl marknaden som de juridiska regler som reglerar förvärv och analys av framtida projekt. Beroende på om det handlar om köp av en obebyggd fastighet inom detaljplanelagt område eller en redan uppförd fastighet finns det viktiga delar att ta hänsyn till och analysera innan förvärvet genomförs.

På Triol Kapital kan vi svara på de flesta frågor som rör fastighetsförvärv. Du som utvecklare behöver nödvändigtvis inte ha en klar plan för fastighetsförvärvet utan vi är gärna med i en tidig dialog för att tillsammans hitta rätt form för förvärvet. Vår kompetens kommer från år av erfarenhet inom kreditgivning och arbete med egna fastighetsprojekt. Med vår unika sammansättning kan vi ta snabba beslut och ge finansiering på ett tryggt sätt.

De flesta av våra förfrågningar kring fastighetsförvärv avser förvärv av fastigheter inom detaljplanelagt område där förvärv genomförs för att starta ett projekt om bostadsrätter, hyresrätter eller äganderätter. Fastighetsförvärv genomförs vanligen på två olika sätt, genom ett bolagsförvärv (där det bolag som förvärvas äger fastigheterna) eller ett rent fastighetsförvärv. Den stora skillnaden mellan de olika alternativen för våra klienter är att de endast kan pantsätta de förvärvade fastigheterna vid ett rent fastighetsförvärv. Det finns många fördelar för säljare och köpare att paketera fastigheter i ett bolag och av denna anledning är det mer vanligt med ett ”bolagsförvärv”. Vi på Triol arbetar alltid för att hitta enkla och smidiga lösningar för våra klienter och med rätt förutsättningar kan vi även finansiera ett bolagsförvärv.

Ett fastighetsförvärv är ofta starten på ett projekt där slutet är en försäljning. Triol kan finansiera hela kedjan och många av våra klienter tar upp en finansiering i samband med förvärvet, ersätter förvärvslånet med ett byggnadskreditiv och återbetalar krediten när projektet är klart. Vår målsättning är att vara den mest kompetenta aktören på marknaden och ge finansiering på ett tryggt sätt. Vår unika sammansättning gör oss till en pålitlig finansieringspartner för dig som bostadsutvecklare.

Hitta hit

Birger Jarlsgatan 20
114 34 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se