Fastighetslån – för dig som vill frigöra kapital

Fastighetslån

När man blir beviljad ett fastighetslån belånar man en befintlig fastighet. I fastigheten måste det finnas ett kassaflöde från uthyrningen som täcker kostnaden för fastighetslånet. 

Vår ambition är att vara marknadens snabbaste aktör och den enklaste att ha att göra med. För oss är det viktigt med snabba processer och tydlig kommunikation. Målet är att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som låntagare att få igenom ditt önskade förvärv.

Fördelar med vårt fastighetslån

 • Frigör kapital 
  När man blir beviljad ett fastighetslån betalas hela beloppet ut vid ett tillfälle i samband med lånstart. Det frigörs kapital som kan användas till andra likviditetskrävande delar av verksamheten såsom köp av annan fastighet, lösa ett dyrt lån etc.

 • Billigare
  Fastighetslånen är i regel billigare än ett byggnadskreditiv eller ett brygglån samt att det kan leva längre, upp till 6 år.

 • Lägre risk
  Risken är ofta lägre jämfört med brygglån, markförvärv och byggnadskreditiv, vilket ger en lägre räntekostnad.

 • Lättare amorteringskrav
  Som kund behöver du inte amortera i samma utsträckning hos oss jämfört med bankerna. Banken kräver ofta en hög amorteringstakt, medan vi har en flexibel amortering upp till 2 % per år.

 • Längre löptid
  Vi erbjuder löptider på upp till sex år.

 • Bättre villkor jämfört med bankerna
  Vi på Triol Kapital lånar ut mer än vad banken gör, upp till 80 % av värdet på fastigheten. Våra närmaste konkurrenter kan inte konkurrera i storlek på lånen upp till 150–200 miljoner. Vi kan erbjuda efterställda lån, vilket gör att vi kan lägga oss efter bankens belåning, på samma fastighet.

 

Vi är, som i de andra tjänsterna, snabbare än marknaden gällande återkoppling, beslut och utbetalning. Tveka inte att höra av er direkt till oss för mer information och en anpassad plan för dig, ditt företag och ditt projekt.

Typ av fastighetsfinansiering

Vi tillhandahåller lån för samtliga moment i processen för bostadsutveckling.

Typ av projekt 

Vi finansierar fastigheter i hela Sverige utan någon geografisk begränsning.

Bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

Kommersiella och samhällsfastigheter

Övriga fastigheter

Analys

Vi samlar in all relevant information om ditt projekt och analyserar den.

Erbjudande

När analysen är gjord får du ett erbjudande om finansiering från oss.

Avtal

Ett avtal signeras och utbetalning görs i enlighet med villkoren i erbjudandet.

Hitta hit

Birger Jarlsgatan 34
114 34 Stockholm

08-716 10 11

kontakt@triolkapital.se